17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Reeksoverzicht vorming

cursussen

p. 73

p. 74

p. 75

p. 75

p. 76

p. 77

p. 78

p. 79

p. 79

p. 80

p. 81

p. 81

Acryl (nieuw!)

Aquarel

Bloemschikken

Djembé

Gitaar

Intuïtief schilderen

Keramiek

Keyboard

Olieverf

Pottenbakken

Tekenen (gemengde technieken)

Tiffany

workshops

p. 83

p. 91

p. 88

p. 85

p. 90

p. 83

p. 84

p. 91

p. 89

p. 90

p. 85

p. 87

p. 89

p. 84

p. 89

p. 87

p. 84

p. 86

p. 90

p. 88

p. 85

p. 86

p. 83

Bereidingen met witloof

Boost je immuunsysteem

Buikdansen

Canva

De perfecte borrelplank

Energize me

Hapjes in brooddeeg

Kerstchocolade

Kintsugi

Klein tasje vilten

Lekker Oosters koken

Leuke kindertraktaties

Limburgse vlaaien

Macramé plantenhanger/hoedenhouder

Moderne schaal in papier

Natuurlijke verzorgingsproducten

Omgaan met stress

Oorbellen uit glas

Portret met natuurlijk licht

Schilderen met wol

Stoofpotjes

Visible mending en upcyclen

Zaaddoos van papaver in keramiek

70

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!