17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Keramiek

Dagcursus: 10 lessen | Avondcursus: 15 lessen

Leef je uit met keramiek! Rollen, kneden, vormen, krassen, stempelen en weer bij elkaar duwen. Samen maken

we kleine decoratieve en bruikbare stukken die je huis en tuin opfleuren. (Glazuur niet inbegrepen)

Voor deze cursus werken we met een wachtlijst, dus de plaatsen kunnen al volzet zijn als de verkoop start op

12/05/23.

Plaats:

Begeleiding:

Prijs:

Data:

cultuurcentrum

Denise Vaes (avondreeks)

vriendenprijs: € 165, basisprijs: € 170 (incl. 10 kg klei)

maandag | 19.30 - 22.00 uur

02-09-16-23/10 * 06-13-20-27/11 * 04-11-18/12/23 * 08-15-22-29/01/24

OF

Data:

dinsdag | 19.30 - 22.00 uur

03-10-17-24/10 * 07-14-21-28/11 * 05-12-19/12/23 * 09-16-23-30/01/24

OF

Begeleiding:

Prijs:

Data:

Anne Delforge (dagreeks)

vriendenprijs: € 110, basisprijs: € 115 (incl. 10 kg klei)

donderdag | 13.00 - 15.30 uur

05-12-19-26/10 * 09-16-23-30/11 * 07-14/12/23

78

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!