17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Just Music

Zaterdag 9/03/2024 - 20.15 uur - € 15 / € 17

Buitenbeentje

Dynamisch buitenbeentje in het Vlaamse koorlandschap!

De Pelter zanggroep ‘Just Music’ werd opgericht in 1990 en staat sinds 1994 onder leiding van Karin Lauwers.

Al van bij de start heeft Just Music gekozen voor populaire muziek. Het repertoire bestaat uit een mix van

popmuziek, musicals, filmmuziek, gospels, wat jazz of latin, meezingers, lovesongs en tophits. Daarbij krijgen de

meeslepende nummers nog een extra dimensie door de fijne choreografie die zij brengen. Om de twee jaar

staat er een groot concert op het programma, volledig in eigen beheer. Het is een doorlopend totaalspektakel

met een diversiteit aan muziek, prachtige choreografie, een vleugje poëzie, aangepaste belichting en kledij,

enzoverder. Naast deze show geeft Just Music soms een kerstconcert en verder zijn zij een graag geziene gast

op evenementen.

Een 5-koppig combo onder leiding van Johan Camp zorgt voor de muzikale begeleiding.

Just Music heeft al een aantal successen geboekt tijdens wedstrijden. Zo werden zij reeds vijfmaal winnaar

in de categorie pop-musicalkoren op het Nederlandse BALK Top Festival. Tijdens het popkorenfestival

‘Hotzone’ in het Nederlandse Apeldoorn kreeg Just Music de ‘Witte Roos’, de prijs voor het best gezongen

Nederlandstalig nummer. Daarenboven kregen zij een speciale vermelding van de jury omdat ze zorgden voor

‘het kippenvelmoment’ van de dag met ‘When you believe’. In november 2021 won Just Music goud bij de World

Choir Games in de categorie Jazz & Pop Choirs en werden zij winnaar in hun categorie.

Maar het grootste succes boekt Just Music elke keer opnieuw bij haar publiek. Of het nu gaat om een klein of

een groot concert, Just Music weet de mensen altijd te verrassen met haar enthousiasme en uitstraling, met de

prachtige muziek, haar mooie koorklank, de frisse kledij, de begeleiding van uitstekende muzikanten en met de

professionaliteit die de groep uitstraalt.

www.justmusic.be

54

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!