17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

© Karolina Maruszak

Rumbaristas

Rumba Perdida

Zaterdag 30/09/2023 - 20.15 uur € 12 / € 16

Muzikale reis

In het voorjaar van 2023 brengt het Belgisch-Spaans-Italiaanse viertal Rumbaristas hun tweede studio-album

uit, geproducet door de Mexicaanse-Amerikaanse multi-instrumentalist Sergio Mendoza (Calexico, Orkesta

Mendoza) en de Frans-Spaanse rumbero Madjid Fahem (Manu Chao).

Op dat nieuwe album laat het viertal zich opnieuw van hun meest veelzijdige en kleurrijke kant zien, met

nummers die je vrolijk doen meewiegen op een eigenzinnige en bij momenten experimentele mix van

rumba en Centraal-Europese ritmes. Met dat nieuwe album onder de arm presenteert Rumbaristas ook de

theatervoorstelling ‘Rumba Perdida’ waarbij het publiek kennis maakt met de rijke en boeiende geschiedenis

van de rumbamuziek uit zowel het zuiden als centraal-Europa. ‘Rumba’ is immers niet alleen muziek, in de

Latijns-Amerikaanse traditie betekent ‘rumba’ evenzeer ‘reizen’.

Samen met de Catalaanse videast Ricard Tejada ging het viertal dan ook op zoek naar een aantal boeiende

‘verhalen’ van Spaanse migranten in België en verwerkte die in de voorstelling ‘Rumba Perdida’ met boeiend

beeld, aanstekelijke muziek en aandoenlijke verhalen…

18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!