17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Fleetwood Mac: The Incredible Story

The Cosmic Carnival

Vrijdag 8/03/2024 - 20.15 uur - € 23 / € 25

Muzikale ode

De Nederlandse band The Cosmic Carnival neemt je mee op ontdekkingsreis in het wondere universum van de

legendarische Fleetwood Mac. Eind jaren zestig opgericht door Peter Green om vervolgens direct de wereld

te veroveren met powerblues, overleefde de Brits/Amerikaanse formatie talloze bezettingswisselingen en een

verandering van muzikale stijl, om uiteindelijk nogmaals muziekgeschiedenis te schrijven onder leiding van

Stevie Nicks en Lindsey Buckingham.

Een must see voor iedere Fleetwood Mac fan. En was je dat nog niet? Dan ben je het zeker na het aanschouwen

van dit bijzondere eerbetoon in de vorm van een live-documentaire, die in 2022 ook de Nederlandse grenzen

overgaat. Met natuurlijk alle grote hits als ‘Don’t Stop’, ‘Big Love’, ‘Dreams’, ‘Go Your Own Way’ en ‘Little Lies’

maar uiteraard ook ‘Oh Well’ en ‘Rhiannon’. Daarnaast veel aandacht voor de dramatische ontwikkelingen binnen

de band. Deze leidden uiteindelijk tot het veelgeprezen album ‘Rumours’, tot op de dag van vandaag een van

de best verkochte albums aller tijden.

Een intense, bijna twee-uur-durende voorstelling, gebracht met de voor Fleetwood Mac noodzakelijke passie

en toewijding. Al vier seizoenen en ruim 100 voorstellingen lang met verve gespeeld door Grote Prijs van

Nederland winnaar The Cosmic Carnival. Nieuw is de ruimte om daarbij in alle vrijheid te kunnen dansen op de

vele grooves uit het muzikale universum van Fleetwood Mac.

53

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!