Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

For forhandlinger i Spekter gis tjenestefri uten trekk i lønn. For punktene

b) – e) gis inntil 6 dagers tjenestefri pr. år uten trekk i lønn.

Ansatte kan ut over dette gis tjenestefri i forbindelse med møter som følge

av tillitsverv i sin organisasjon.

Når forholdene ligger til rette for det, gis ansatt som blir valgt til lønnet tillitsverv

i fagorganisasjonen, permisjon uten lønn.

Når forholdene ligger til rette for det, gis ansatte som ansettes i fagorganisasjonen

permisjon uten lønn i inntil 3 år. Ytterligere permisjon kan gis

etter en konkret vurdering.

§ 27 Offentlige verv

Ansatte som har offentlige verv skal gis tjenestefri i den utstrekning det

er nødvendig for å utføre vervet når det kan skje uten at virksomheten blir

skadelidende. Dette gjelder ikke når disse verv kan skjøttes utenfor

arbeidstiden.

Forsåvidt gjelder kommunale og fylkeskommunale verv vises til kommunelovens

§ 40 nr. 1. For øvrig vises til arbeidsmiljølovens § 12-13.

99

More magazines by this user
Similar magazines