Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

Innholdsfortegnelse

Kap. I Innledende bestemmelser .............................................. 221

§ 1 Virkeområde .................................................................. 221

§ 2 Definisjoner .................................................................... 221

§ 3 Straffebestemmelser ...................................................... 221

§ 4 Ikrafttredelse ................................................................ 221

Kap. II Alminnelige bestemmelser .............................................. 222

§ 5 Hvem forskriften retter seg mot ...................................... 222

Kap. III Tilrettelegging og organisering av

dataskjermarbeidsplasser .............................................. 222

§ 6 Vurdering og forebyggende tiltak ...................................... 222

§ 7 Daglig arbeidsrutine ........................................................ 222

§ 8 Samspill mellom menneske og maskin .............................. 222

Kap. IV Krav til arbeidsplassen.................................................... 222

§ 9 Utstyr ............................................................................ 222

§ 10 Fysisk miljø .................................................................... 224

Kap. V Særlige vernetiltak ........................................................ 225

§ 11 Oppfølging av arbeidstakers syn ...................................... 225

Kap. VI Opplæring, informasjon og medvirkning .......................... 225

§ 12 Opplæring og informasjon ................................................ 225

§ 13 Medvirkning .................................................................... 225

220

More magazines by this user
Similar magazines