Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

dessa s k

dessa s k ”superinkubatorer” ens är bäst i någon dimension, d v s ”best inclass”. Vi vill återigen understryka att analyserna görs i ett fåtal, utvaldadimensioner och vid val av helt andra dimensioner, kan rangordningen blihelt annorlunda. Ett större antal variabler och dimensioner bör alltså analyserasi framtiden för att få en helhetsbild över inkubatornytta. Det är ävenvid det här tidiga stadiet svårt att uttala sig om vilka dimensioner som ärdirekt avgörande för hur inkubatorn presterar. Prestation kan ju mätas påflera olika sät, även om traditionellt ekonomiska nyckeltal, såsom lönsamhetoch tillväxt, är centrala. Överlevnadsgrad är även ett annat viktigt mått.Liksom tidigare så beräknas en slags ”medelinkubator”, d v s medelvärden ide två dimensionerna x och y. Summan i Tabell 7.25 och 7.26 räknas framsom en summa av rang. Det finns 16 inkubatorer som rangordnas från 0–15,där den bästa inkubatorn får 15 poäng och den sämsta inkubatorn 0 poäng.Två inkubatorer som får samma värde får också samma poäng, t ex12 poäng. Den efterföljande inkubatorn får då poängvärde 10. Tabell 7.25och 7.26 visar medelvärden för input och output.Tabell 7.25 Rang av outputindikatorer (x)Inkubator Summa Medelvärde1 49 6.122 42 5.253 75 9.374 68 8.505 69 8.626 65 8.107 72 9.008 83 10.389 53 6.6210 85 10.6211 61 7.6212 58 7.2513 55 6.8814 48 6.0015 99 12.3716 50 6.2598

Tabell 7.26 Rang av nyttoeffektivitet (y)Inkubator Summa Medelvärde1 38 4.752 55 6.883 55 6.884 43 5.385 75 9.386 47 5.887 59 7.388 50 6.259 68 8.5010 90 11.2511 79 9.8812 52 6.5013 47 5.8814 56 7.0015 79 9.8816 42 5.25Figur 7.9 nedan visar att inkubatorerna nr 10 och 15, visar sig ligga på nyttoeffektivitetsfronten.En medelinkubator har också beräknats, d v s där destreckade linjerna möts och vi finner, förutom Inkubator 10 och 15, ytterligaretvå inkubatorer (nr 5 och 7) som befinner sig inom det område somutmärker de mest effektiva inkubatorerna i just dessa dimensioner.99

SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
Läs hela numret - Vinnova
Svensk innovationskraft - Vinnova
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Free download - Vinnova
Free download - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Inbjudan och program - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
NRA Flyg 2010 - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Informationssamhället - åter till framtiden - Vinnova
FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR - Hela elmarknaden i ... - Vinnova
2007:08 Metod för riskinventering/analys i det ... - Avfall Sverige
PÃ¥ spaning efter innovationssystem - Vinnova