Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Freeman, C., 1974,

Freeman, C., 1974, ”The Economics of Industrial Innovation”, PenguinBooks, Harmondsworth, Middlesex.Freeman, C., 1987, ”Technology Policy and Economic Performance,Lessons from Japan”, Pinter Publishers Ltd, Japan.Freeman, C., Clark, , J. och Soete, L. G., 1982, Unemployment and TechnicalInnovation - A Study of Long Wawes and Economic Development,Pinter, London.Galagedera, D.U.A. och Silvapulle, P.,2003, Experimental evidence onrobustness of data envelopment analysis. Journal of the OperationalResearch Society, 54, 654-660.Garnsey, E., 1995, High technology renewal and the UK investment problem.Journal of General Management, 20 (4), 1-22.Garnsey, E., 1996, A new theory of the growth of the firm. 41th WorldConference of ISCB. Stockholm.Garnsey, E., 1998, A Theory of the Early Growth of the Firm, Industrialand Corporate Change, 13(3), 523-556.Gemunden, H.G. och Heydebreck, P., 1995, The influence of businessstrategies on technological network activities. Research Policy, 24 (6), 831-849.Glaser, B. G. och Strauss, A. L., 1967, The Discovery of Grounded Theory -Strategies for Qualitative Research. Weidenfeldt & Nicolson, London.Ghosal, S. och Bartlett, C. A., 1998, The Individualised Corporation: AFundamentally New Approach to Management. Heinemann, London.Granstrand, O. och Sigurdson, J., 1985, Innovation Policies in East Asia andSome Implications for West Europe. I Rothwell, R och Langdon, R (ed),Design for Innovation. Pinter, London.Grant, R. M., 1991, The resource-based theory of competitive advantage.California Management Review, 33 (3), 114-135.Grenness, T. och Askheim, O.G.A. 2000, Fra tall til ord. Universitetsforlaget,Oslo.Guba, E., och Lincoln, Y., 1989, Fourth generation evaluation, Sage, New-Bury Park, Cal.Gulati, R. Nohria, N. och Zaheer, A., 2000. Strategic networks. StrategicManagement Journal, 21, 203–207.132

Gummesson, E., 1995, Truths and myths in service quality. The Journal forQuality and Participation. 18 (6), 18.Halinen, A. and Törnroos, J-Å, 2002. Using case methods in the study ofcontemporary business networks. Journal of Business Research. [Forthcoming]Hailu, A. och Veeman, T. S.,. 2003, Comparative analysis of efficiency andproductivity growth in Canadian regional boreal logging industries.Canadian Journal of Forest Research. 33 (9), 1653.Heshmati, A., 2001, On the growth of micro and small firms: Evidence fromSweden, Small Business Economics, 17, 213-228.Hite, J.M. och Hesterly, W.S., 2001, The evolution of firm networks: Fromemergence to early growth of the firm. Strategic Management Journal,22(2), 276–286.Hoang, H. and Antoncic, B., 2003, Network-based research in entrepreneurship:A critical review, Journal of Business Venturing, 18, 165-187.Johannisson, B.,1998, Personal networks in emerging knowledge-basedfirms: spatial and functional paterns. Entrepreneurship and Regional Development,10, 297-312.Hair, P., Anderson, R. E. Tatham, R. L. och Black, W. C., 1995, MultivariateData Analysis, Prentice Hall, New Jersey.Heshmati, A., 2001, On the growth of micro and small firms: Evidence fromSweden, Small Business Economics, 17, 213-228.Holzhausen, J., 1995, Kunskapscentra för utveckling av småföretag,Arbetslivsfonden, Stockholm.Johansson, B. och Lindmark, L., 1996, Företag, Företagare och Företagsamhet.Studentlitteratur, Lund.Johne, A., 1999, Successful market innovation. European Journal of InnovationManagement, 2 (1), 6-11.Jones-Evans, D., 1996, Technical entrepreneurship, strategy and experience,International Small-Business Journal, 14(3), 15-39.Kaplan, R. S. och Norton, D. P., 1996, The Balanced Scorecard – Measuresthat Drive Performance, Readings in Management Accounting (S. MarkYoung, redaktör). Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, NJ. 1995.Khandwalla, P.V., 1981, Properties of competing organizations, I Nyström,P.C., och Starbuck, W.H., (Eds.); Handbook of organizational Design,133

Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Svensk innovationskraft - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Free download - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Inbjudan och program - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
NRA Flyg 2010 - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner
PÃ¥ spaning efter innovationssystem - Vinnova
FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR - Hela elmarknaden i ... - Vinnova
2007:08 Metod för riskinventering/analys i det ... - Avfall Sverige
Informationssamhället - åter till framtiden - Vinnova