Views
2 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

FörordVINNOVAs uppgift

FörordVINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom utveckling aveffektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning.Inkubatorer syftar till att skapa förbättrade tillväxtförutsättningar för forskningsrelateradekunskapsintensiva företag genom att öka förädlingsgradenpå de affärsidéer som utvecklas i företagen. Genom detta arbete ökar företagetsattraktionskraft, dels som ett intressant objekt för den kommersiellamarknaden att investera i, dels gentemot företagets kunder att läggabeställningar på.Inkubatorn engagerar sig i utvecklingen av affärsidéer och företag sombefinner sig i den förkommersiella- eller den tidigt kommersiella fasen, detvill säga i så tidiga faser att få investerare med kommersiella avkastningskravanser sig kunna räkna hem en investering. Inkubatorer ökar därmedförutsättningarna för att såväl forskningsresultat som kunskap och erfarenhetfrån det akademiska systemet ska kunna kommersialiseras och därmedbidra till skapandet av arbetstillfällen och även bidra till tillväxt för samhället.Syftet med föreliggande studie är att studera och utveckla indikatordimensionerför inkubatorer. För att uppnå syftet analyseras de effekter som inkubatorerhar på småföretags entreprenörskap, det vill säga hur påverkar inkubatorernaett företags möjligheter att utnyttja sin potential för tillväxt ochlönsamhet. Målet är att på inkubatornivå identifiera de indikatorer somsäkerställer styrning och uppföljning av inkubatorerna.Ansvaret för slutsatser och förslag som presenteras i rapporten ligger helthos författarna.VINNOVA i september 2006Kjell-Håkan NärfeldtExpert inom kommersialiseringsområdetAktörsavdelningenRolf NilssonAnalytiker, innovations- och tillväxtindikatorerAvdelningen för Strategiutveckling

Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Svensk innovationskraft - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Free download - Vinnova
NRA Flyg 2010 - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
PÃ¥ spaning efter innovationssystem - Vinnova
Inbjudan och program - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
2007:08 Metod för riskinventering/analys i det ... - Avfall Sverige
FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR - Hela elmarknaden i ... - Vinnova
En analys av ungas hälsa och utsatthet - Ungdomsstyrelsen