Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

g) Attraktivt/expansivt

g) Attraktivt/expansivt område………………………………………………………………………………………. 1-5 _____h) Forskningsparkens status och anseende………………………………………………………………………….. 1-5 _____i) Närheten till stora, i branschen, välkända företag………………………………………………………………… 1-5 _____j) Möjlighet till rekrytering av kompetent personal…………………………………………………………………. 1-5 _____k) Lokalkostnader……………………………………………………………………………………………………. 1-5 _____Övriga kommentarer om inkubatorn:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________TACK SÅ MYCKET FÖR DIN MEDVERKAN!126

LitteraturförteckningAaboen, L., Lindelöf, P., von Koch, C och Löfsten, H., 2006, Corporategovernance and performance of small high-tech firms in Sweden.Technovation, 26 (8), 1-33.Abernathy, W.J. och Clark, K. B., 1985, Innovation: mapping the winds ofcreative destruction. Research Policy, 14, 3-22.Ackoff, R., (1962), Scientific method, John Wiley & Sons Inc, New York.Acs, Z.J., Carlsson, B., och Karlsson, C., (Eds.), 1999, Entrepreneurship,small and medium sized enterprises and the macroeconomy, Cambridge,Cambridge University Press.Allen, D., och Rehman, S., 1985, Small business incubators; a positiveenvironment for entrepreneurship, Journal of Small Business Management,(July), 12-33.Alvesson, Mats. 1998. The Business Concept as a Symbol. InternationalStudies of Management & Organization, 28 (3), 86.Alvesson, M., och Sköldberg, K., 1994, Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofioch kvalitativ metod, Studentlitteratur, Lund.Ambrosio, J., 1991, Incubators nurture start-up firms; Do incubators reallywork?, Computerworld, 25(5), 105-106.Anderson, Neil R. och Michael A. West. 1998. Measuring climate for workgroup innovation: development and validation of the team climate inventory.Journal of organizational behaviour, 19 (3), 235.Andersson, Sten, 1979. Positivism kontra hermeneutik. Bokförlaget Korpen,Göteborg.Armington, H., 1983, Formation and growth in high technology businesses:a regional assessment, Brookings Microdata Project, Washington, DC.Armistead, Colin G. och Graham Clark. 1993, Resource Activity Mapping:The Value Chain in Service Operations Strategy. The Service IndustriesJournal, 13 (4), 221.Arthur, B., 1988, Competing Technologies: an Overview. I Dosi et al (eds):Technical Change and Economic Theory, Pinter Publishers, London.127

SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Svensk innovationskraft - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Free download - Vinnova
NRA Flyg 2010 - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Inbjudan och program - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner
FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR - Hela elmarknaden i ... - Vinnova
2007:08 Metod för riskinventering/analys i det ... - Avfall Sverige
Läs hela numret - Vinnova