Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Tabell 7.1

Tabell 7.1 Organisationsförändring (Orgfs) och inkubatorernas nyttoffekt (Orgink)- medelvärde och standardavvikelse.Orgfs (x)Orgink (y)Inkubator Medelvärde Std Medelvärde Std1 1.00 .00 1.00 .002 2.05 1.39 1.78 1.213 3.00 1.82 1.80 1.224 2.10 1.66 1.30 .945 2.33 1.75 1.83 1.606 1.00 .00 1.00 .007 1.90 1.52 1.10 .318 2.37 1.60 3.22 1.569 2.75 1.98 2.37 1.9210 1.62 1.19 1.50 .9211 2.17 1.83 1.50 1.2212 2.00 1.73 1.43 1.1313 2.00 1.19 1.50 .9214 1.33 .58 1.00 .0015 2.75 1.71 1.83 2.1416 1.75 2.06 1.86 1.46Not: Orgfs och Orgfp – skala: 1-5.3.5832.592Orgink1.5Medel inkubatorn310.500 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5OrgfsFigur 7.1 NyttoeffektivitetsfrontenNot: kvadranten med output/nyttoeffektivitetskombinationer över medelDen streckade linjen sätter också benchmarks i de två dimensionerna.80

Om H 0 för ANOVA är p

Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Vinnova
VINNOVA-nytt
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Svensk innovationskraft - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
VINNOVA-nytt #5.2012
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
NRA Flyg 2010 - Vinnova
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner
Läs hela numret - Vinnova
PÃ¥ spaning efter innovationssystem - Vinnova
FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR - Hela elmarknaden i ... - Vinnova
2007:08 Metod för riskinventering/analys i det ... - Avfall Sverige
Snabbare Cash - Effektiv kontanthantering är en ... - Vinnova
Äldres behov skapar ny tillväxt - Vinnova
En analys av ungas hälsa och utsatthet - Ungdomsstyrelsen
Analys av korruption och korruptionsbekämpning - Sulf
Göteborgsandan in i biomedicin Göteborgsandan in i ... - Vinnova
AnAlys Av vm i innebAndy för herrAr 2012