Views
2 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Tabell 7.1

Tabell 7.1 Organisationsförändring (Orgfs) och inkubatorernas nyttoffekt (Orgink)- medelvärde och standardavvikelse.Orgfs (x)Orgink (y)Inkubator Medelvärde Std Medelvärde Std1 1.00 .00 1.00 .002 2.05 1.39 1.78 1.213 3.00 1.82 1.80 1.224 2.10 1.66 1.30 .945 2.33 1.75 1.83 1.606 1.00 .00 1.00 .007 1.90 1.52 1.10 .318 2.37 1.60 3.22 1.569 2.75 1.98 2.37 1.9210 1.62 1.19 1.50 .9211 2.17 1.83 1.50 1.2212 2.00 1.73 1.43 1.1313 2.00 1.19 1.50 .9214 1.33 .58 1.00 .0015 2.75 1.71 1.83 2.1416 1.75 2.06 1.86 1.46Not: Orgfs och Orgfp – skala: 1-5.3.5832.592Orgink1.5Medel inkubatorn310.500 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5OrgfsFigur 7.1 NyttoeffektivitetsfrontenNot: kvadranten med output/nyttoeffektivitetskombinationer över medelDen streckade linjen sätter också benchmarks i de två dimensionerna.80

Om H 0 för ANOVA är p

Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Svensk innovationskraft - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Free download - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Inbjudan och program - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
NRA Flyg 2010 - Vinnova
ANALYS AV DEN AUDIOVISUELLA INDUSTRIN I STOCKHOLM ...
Läs hela numret - Vinnova
Idékatalog - Sociala innovationer för äldre - Vinnova
2007:08 Metod för riskinventering/analys i det ... - Avfall Sverige
FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR - Hela elmarknaden i ... - Vinnova