Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Tabell 7.1

Tabell 7.1 Organisationsförändring (Orgfs) och inkubatorernas nyttoffekt (Orgink)- medelvärde och standardavvikelse.Orgfs (x)Orgink (y)Inkubator Medelvärde Std Medelvärde Std1 1.00 .00 1.00 .002 2.05 1.39 1.78 1.213 3.00 1.82 1.80 1.224 2.10 1.66 1.30 .945 2.33 1.75 1.83 1.606 1.00 .00 1.00 .007 1.90 1.52 1.10 .318 2.37 1.60 3.22 1.569 2.75 1.98 2.37 1.9210 1.62 1.19 1.50 .9211 2.17 1.83 1.50 1.2212 2.00 1.73 1.43 1.1313 2.00 1.19 1.50 .9214 1.33 .58 1.00 .0015 2.75 1.71 1.83 2.1416 1.75 2.06 1.86 1.46Not: Orgfs och Orgfp – skala: 1-5.3.5832.592Orgink1.5Medel inkubatorn310.500 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5OrgfsFigur 7.1 NyttoeffektivitetsfrontenNot: kvadranten med output/nyttoeffektivitetskombinationer över medelDen streckade linjen sätter också benchmarks i de två dimensionerna.80

Om H 0 för ANOVA är p

SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
Läs hela numret - Vinnova
Svensk innovationskraft - Vinnova
Free download - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Läs hela numret - Vinnova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Free download - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Inbjudan och program - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
ANALYS AV DEN AUDIOVISUELLA INDUSTRIN I STOCKHOLM ...
NRA Flyg 2010 - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner
Idékatalog - Sociala innovationer för äldre - Vinnova