Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Tabell 7.1

Tabell 7.1 Organisationsförändring (Orgfs) och inkubatorernas nyttoffekt (Orgink)- medelvärde och standardavvikelse.Orgfs (x)Orgink (y)Inkubator Medelvärde Std Medelvärde Std1 1.00 .00 1.00 .002 2.05 1.39 1.78 1.213 3.00 1.82 1.80 1.224 2.10 1.66 1.30 .945 2.33 1.75 1.83 1.606 1.00 .00 1.00 .007 1.90 1.52 1.10 .318 2.37 1.60 3.22 1.569 2.75 1.98 2.37 1.9210 1.62 1.19 1.50 .9211 2.17 1.83 1.50 1.2212 2.00 1.73 1.43 1.1313 2.00 1.19 1.50 .9214 1.33 .58 1.00 .0015 2.75 1.71 1.83 2.1416 1.75 2.06 1.86 1.46Not: Orgfs och Orgfp – skala: 1-5.3.5832.592Orgink1.5Medel inkubatorn310.500 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5OrgfsFigur 7.1 NyttoeffektivitetsfrontenNot: kvadranten med output/nyttoeffektivitetskombinationer över medelDen streckade linjen sätter också benchmarks i de två dimensionerna.80

Om H 0 för ANOVA är p

Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Svensk innovationskraft - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Free download - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Inbjudan och program - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
PÃ¥ spaning efter innovationssystem - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
ANALYS AV DEN AUDIOVISUELLA INDUSTRIN I STOCKHOLM ...
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner
Analys av korruption och korruptionsbekämpning - Sulf
NRA Flyg 2010 - Vinnova