Views
2 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Covin, J.G., och Slevin,

Covin, J.G., och Slevin, D.P., 1991, Conceptual model of entrepreneurshipas firm behaviour, Entrepreneurship Theory and Practice, (Fall), 7-25.Crawford, D., 1991, An incubator project for small business, CanadianBusiness Review, 18(3), 21-23.Currie, J., 1985, Science parks in Britain- their role for the late 1980s, CSPEconomic Publications, Cardiff.Cyert, R. M. och Mowery, D. C., 1988, ”The Impact of TechnologicalChange on Employment and Economic Growth”, Ballinger PublishingCompany, Cambridge, Massachusetts.Daft, R., 1983, Organization theory and design. West, New York.Das, T. K. and Teng, B-S., 1997, Time and entrepreneurial risk behavior.Entrepreneurship Theory and Practice, 22 (2), 69-88.David, P., 1975, ”Technical Choice, Innovation and Economic Growth”Cambridge University Press, London.Davidsson, P., 1989, Continued entrepreneurship and small firm growth,Ph.D. Diss., Stockholm School of Economics, Stockholm.Davidsson, P., Lindmark, L., och Olofsson, C., (1994), Dynamiken i svensktnäringsliv, Studentlitteratur, Lund.Davidsson, P., Lindmark, L., och Olofsson, C., (1996), Näringslivsdynamikunder 90-talet, Nutek, Stockholm.Davidsson, P., och Wiklund, J., 1999, Suitable Approaches for studyingsmall firm Growth, I Capaldo, G., & Raffa, M., (Eds.), 44 th ISCB WorldConference, Naples, Edizione Scientifiche Italiane.Davidsson, P., och Wiklund, J., 2001, Levels of analysis in the entrepreneurshipresearch: Current research practice and suggestions for the future,Entrepreneurship Theory and Practice, (4), 81-99.Deakins, D. och Hussain, G., 1991, Risk assessment with assymetric information.International Journal of Bank Marketing, 12 (1), 24-31.Delmar, F., 1996, Entrepreneurial behaviour and business performance,Ph.D. Diss., Stockholm School of Economics, EFIDelmar, F., 1997, Measuring growth: methodological considerations andempirical results, I Donckels, R., & Meittinen, A., (Eds.), Entrepreneurshipand SME research: on its way to the next millenium.130

Delmar, F., Davidsson, P., och Gartner, W.B., 2002, Arriving at the highgrowthfirm, Journal of Business Venturing, 17, 1-28.Dosi, G., Freeman, C. och Nelson, R., 1988, ”Technical Change and EconomicTheory”, Pinter Publishers Ltd, London.Eisenhardt, K.M. och Schoonhoven, C.B. 1996, Resource-based view ofstrategic alliance formation: Strategic and social effects in entrepreneurialfirms, Organization Science, 7(2), 136–150.Dence, R., 1995, Best Practice benchmarking. I Holloway, J., Lewis, J.,Mallory, G. (Eds), Performance, Measurement and Evaluation. Sage PublicationsLtd, London.Dinc, M., Kingsley, E. och Haynes och Murat Tarimcilar, 2003, Integratingmodels for regional development decisions: A policy perspective. TheAnnals of Regional Science, 37, 31-53.Dubois, A. and L.-E. Gadde. 2002. ”Systematic Combining – An AbductiveApproach to Case Research”. Journal of Business Research. 55, 553-560.Easton, G. and D. Harrison. 2004. ”Temporally Embedded Case Comparisonin Industrial Marketing Research”. Critical Realism in ManagementStudies. II.Eisenhardt, K., 1989, Building Theories from Case Study Research.The Academy of Management Review, Vol. 14, No. 4.Eriksson, E-L, 1996, Akademiskt företagande, från student till företagande.Lic-uppsats, Högskolan i Halmstad.Evangelista, R., 1999. Sectoral patterns of technological change in services”.Economics of Innovation and New Technology, 9, 183.Ferguson, R., 1999, What’s in a Location? Science Parks and the Support ofNew Technology-Based Firms, Swedish University of Agricultural Sciences,Ph.D. Diss., Uppsala.Felsenstein, D., 1994, University-related science parks - seedbeds orenclaves of innovation?, Technovation, 14(2), 93-110.Fitzgerald, Lin och James E. Storbeck. 2003. Pluralistic views of performance.Management Decision, 41 (8), 741-750.FOA (1995), Integration av försvarsindustriella förvärv - erfarenheter frånVästeuropa, FOA-Rapport, FOA-R-9500189-1.3.-se.Freel, M S., 2000, barriers to product innovation in small manufacturingfirms. International Small Business Journal, 18 (2), 60-80.131

Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
Svensk innovationskraft - Vinnova
SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Läs hela numret - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Free download - Vinnova
NRA Flyg 2010 - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Läs hela numret - Vinnova
PÃ¥ spaning efter innovationssystem - Vinnova
2007:08 Metod för riskinventering/analys i det ... - Avfall Sverige
FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR - Hela elmarknaden i ... - Vinnova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
En analys av ungas hälsa och utsatthet - Ungdomsstyrelsen
Göteborgsandan in i biomedicin Göteborgsandan in i ... - Vinnova
Analys av korruption och korruptionsbekämpning - Sulf
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Free download - Vinnova
AnAlys Av vm i innebAndy för herrAr 2012
Inbjudan och program - Vinnova