Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Porter, M. E., 1985,

Porter, M. E., 1985, Konkurransefortrinn. Tano Aschehoug, Oslo.Porter, M.E., 1989, Competition strategy, Free Press, New York.Priem, R. and Butler, J. E., 2001, Tautology in the resource-based view andthe implications of externally determined resource value: Further comments.Academy of Management Review, 26 (1), 57-65.Quintas, P., Wield, D. and Massey, D., 1992, Academic-industry links andinnovation: questioning the science park model. Technovation, 12 (3), 161-175.Reed, R. and DeFillippi, R. J., 1990, Causal ambiguity, barriers to imitation,and sustainable competitive advantage. Academy of ManagementReview, 15 (1), 88-102.Rickne, A., och Jacobsson, S., 1999, New technology based firms inSweden – a study of their impact on industrial renewal, Economics of Innovationand new Technology, 8, 197-223.Rosenberg, N., 1976, ”Perspectives on Technology”, Cambridge UniversityPress, Cambridge.Rosenberg, N., 1983, ”Inside the Black Box: Technology and Economics”,Cambridge University Press.Rumelt, R. P., 1984, Towards a strategic theory of the firm, in Lamb, R. B.(Ed). Strategic Management, Englewood cliffs, Prentice Hall, NJ.Rumelt, R. P., 1987, Theory, strategy and entrepreneurship, in Teece, D. J.(Ed), Competitive Challenge, Harper and Row, NY.Russo, M.V., och Fouts, P.A., 1997, A Resource based perspective on corporateenvironmental performance and profitability, Academy of ManagementJournal, 40 (3), 534-559.Saemundsson, R.J., 1999, New technology-based firms growing intomedium-sized firms, Lic-uppsats, Chalmers University of Technology,Göteborg.Sahlin-Andersson, K., 1990, Forskningsparker och företagsrelationer: Etableringav Novum forskningspark i organisationsteoretisk belysning.Regionplane- och Trafikkontoret.Santoro, M. D. and Gopalakrishnan, S., 2001, Relationship dynamicsbetween university research centers and industrial firms: their impact ontechnology transfer activities. Journal of technology Transfer, 26, 163-171.138

Segal Quince & Partners, 1985, The Cambridge phenomenon. The growthof high technology industry in an university town. Segal Quince & Partners,England.Scheutz. C., 1988, Företagsfissioner; avknoppningar till Stockholms fondbörsoch OTC-marknaden - en empirisk undersökning av motiv och konsekvenser,Akademsik avhandling, Företagsekonomiska institutionen, Stockholmsuniversitet.Schmookler, J., 1966, ”Invention and Economic Growth”, Harvard UniversityPress. Cambridge, Massachusetts.Schmookler, J., 1972, ”Patents, Intervention and Economic Change”, Dataand selected essays edited by Z Griliches and L Hurwich. Harvard UniversityPress, Cambridge, Massachusetts.Schumpeter, J. A., 1934, ”The Theory of Economic Development: AnInquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle”,Vol I-II. 1st ed. MacGraw-Hill, New York.Schumpeter, J. A., 1939, ”Business Cycles. A Theoretical, Historical andStatistical Analysis of the Capitalist Process”, Vol I-II. Ist ed. MacGraw-Hill, New York.Schumpeter, J. A., 1951, ”Essays of J. A. Schumpeter”, Edited by R. V.Clemence, Addison-Wesley Press, Inc., Cambridge, Massachusetts.Schumpeter, J. A., 1976, ”Capitalism, Socialism and Democracy”, GeorgeAllen & Unwin, Ltd, London.Skaggs, Bruce C. och Mark Youndt. 2004. Strategic positioning, humancapital, and performance in service organizations: a customer interactionapproach. Strategic Management Journal, 25 (1), 85.Smallbone , D., Leig, R. Och North, D, 1995, The characteristics and strategiesof high growth SMEs. International Journal of EntrepreneurialBehaviour and Research, 1 (3), 44-62.Smilor, R., och Gill, M., 1986, The New Business incubator: linking talent,technology and know-how, Lexington Books, Lexington, Ma.SOU, 1991:82, Drivkrafter för produktivitet och välstånd. Allmänna förlaget,Stockholm.Smilor, R.W., Gibson, D.V., och Dietrich, G.B., 1990, University spin-outcompanies: Technology start-ups from UT-Austin, Journal of BusinessVenturing, 5 (1), 63-76.139

SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Svensk innovationskraft - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Free download - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Free download - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Inbjudan och program - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
NRA Flyg 2010 - Vinnova
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner
Läs hela numret - Vinnova
2007:08 Metod för riskinventering/analys i det ... - Avfall Sverige
FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR - Hela elmarknaden i ... - Vinnova
En analys av ungas hälsa och utsatthet - Ungdomsstyrelsen