statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

OBČINA SEVNICA – prejemnica več priznanj, certifikatov in nazivov

- priznanje ENERGY TROPHY

Občina Sevnica je v letu 2008 sodelovala v tekmovanju različnih zasebnih in javnih organizacij v Evropi v varčevanju z energijo v poslovnih

stavbah in osvojila priznanje za varčno ravnanje z energijo. Projekt pod naslovom Energy Trophy je podprla Evropska komisija v okviru

programa Inteligentna energija za Evropo (IEE). Cilj tekmovanja je bil prihraniti čim več energije v poslovnih stavbah z uporabo preprostih,

največkrat brezplačnih ukrepov, kot so redno ugašanje luči, izklop računalnikov, tiskalnikov, varčna uporaba ogrevanja in klim. Namen

tekmovanja je bil predvsem izobraziti in osveščati zaposlene in ostale o varčevanju z energijo. Na tekmovanju je sodelovalo več kot 100

udeležencev iz osemnajstih evropskih držav, med njimi pet slovenskih udeležencev. Na Občini Sevnica je projekt vodil Oddelek za okolje in

prostor.

- priznanje PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA

Natečaj »Planetu Zemlja prijazna občina« organizira Društvo Zemlja s ciljem pridobitve vpogleda v stanje na področju ekologije v lokalnih

okoljih. Natečaj poteka v sodelovanju z več strokovnimi inštitucijami s področja okolja. Na natečaju je z izpolnjevanjem anketnega vprašalnika

na teme ravnanja z odpadki, okoljskega osveščanja in o gozdovih sodelovala tudi občina Sevnica, ki je bila v kategoriji občin z več kot 10 tisoč

prebivalci ocenjena kot druga najbolj uspešna občina v Sloveniji na tem področju. Občina Sevnica je na natečaju prvič sodelovala leta 2011, in

nato še v naslednjih letih. Področja raziskovanja in preverjanja so vsako leta širše zastavljena. V letu 2013 so bila to lokalna samooskrba,

varovanje gozdov, energetika, ravnanje z odpadki, sejemska dejavnost, trajnostni turizem in okoljsko komuniciranje. Vseslovenski natečaj je

v letu 2016 potekal ob podpori predsednika Vlade Republike Slovenije in v soorganizaciji Ministrstva za okolje in prostor. Natečaj so pripravljali

strokovnjaki Direktorata za kmetijstvo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalnega instituta za javno zdravje, Zavoda za

gozdove Republike Slovenije, Zavoda za varstvo narave, Gospodarskega razstavišča Ljubljana, Gradbenega inštituta ZRMK, Zavoda za varno

igro, Zavoda Tovarna Trajnostnega Turizma GoodPlace, društva Morigenos, Zavoda za gradbeništvo Slovenije in društva Planet Zemlja.

Priznanje je Občina Sevnica osvojila tudi v letih 2013, 2016 in 2017.

- SEVNICA – 2. NAJLEPŠE MESTO V SLOVENIJI V LETU 2012 in 2017

V sklopu projekta Moja dežela - lepa in gostoljubna pod okriljem Turistične zveze Slovenije že vrsto let potekajo ocenjevanja krajev in mest po

državi, najprej na občinski, nato pa tudi na regijski in državni ravni. Leta 2012 se je na državno ocenjevanje v kategoriji srednje velikih mest

uvrstila tudi Sevnica. S poglavitnim poslanstvom urejanja okolja v okviru zelenega turizma in trajnostnega razvoja so se v tekmovanju pomerila

številna mesta in kraji iz vse Slovenije. Prav urejeno in gostoljubno okolje je temeljno sporočilo projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna.

Komisija je pri ocenjevanju upoštevala več meril, in sicer vstop v mesto, opremljenost s turistično in preostalo signalizacijo, urejenost središča

mesta in glavnih ulic v centru, vzdrževanost in urejenost javnih objektov, urejenost in varnost cest ter kolesarskih stez, hortikulturno ureditev in

ocvetličenost mesta, ohranjenost in urejenost naravne in kulturne dediščine v mestu, urejenost javnih površin in ekoloških otokov ter

9

More magazines by this user