statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Tabela 1-Povšina v km², Slovenija-Sevnica 1.1.2018

Teritorialne enote in hišne številke po: OBČINE, ČETRTLETJE, MERITVE

1.1.2018

Površina km²

SLOVENIJA 20.273,00

Sevnica 272,2

Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije, Register prostorskih enot in Statistični urad Republike Slovenije

Slika 2-Površina v km², Slovenija – Sevnica

Vir: Wikipedia

15

More magazines by this user