statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Kostanjevica na Krki

Osnovna šola Jožeta

Gorjupa Kostanjevica

na Krki

Osnovna šola Adama

Bohoriča Brestanica

Osnovna šola Jurija

Dalmatina Krško

Osnovna šola

Koprivnica

Gorjanska cesta 2,

8311 Kostanjevica

na Krki

Šolska cesta 29,

8280 Brestanica

Šolska ulica 1,

8270 Krško

Koprivnica 2,

8282 Koprivnica

Tel: 07 481 00 13

E-mail:

o-

kostanjevica.nm@guest.arnes.si

Tel: 07 497 30 25

E-mail:

os.brestanica@guest.arnes.si

Tel: 07 491 13 00

E-mail:

o-jdkrsko.nm@guest.arnes.si

Tel: 07 497 69 00

E-mail:

os.koprivnica@guest.arnes.si

10 228 Melita

Skušek

9 185 Martina

Ivačič

32 773 Valentina

Gerjevič

6 95 Jože Ivačič

Krško

Osnovna šola

Leskovec pri Krškem

Osnovna šola

Leskovec pri Krškem,

Podružnica Veliki

Podlog

Osnovna šola

Podbočje

Pionirska cesta 4,

8273 Leskovec pri

Krškem

Veliki Podlog 14,

8273 Leskovec pri

Krškem

Podbočje 82,

8321 Podbočje

Osnovna šola Raka Raka 36,

8274 Raka

Tel: 07 490 40 60

E-mail: repse.jozica@gmail.com

28 565 Jožica

Repše

Tel: 07 497 40 72 4 56 Jožica

Repše

Tel: 07 497 70 30

E-mail: os.podbocje@siol.net

Tel: 07 491 35 52

E-mail:

o-raka.nm@guest.arnes.si

9 153 Marjetka

Škrbina

Rozman

12 251 Milvana

Bizjan

Osnovna šola XIV.

divezije Senovo

Trg XI. divezije 3,

8281 Senovo

Tel: 07 488 19 00

E-mail:

os.senovo@guest.arnes.si

14 254 Vinko

Hostar

Javni zavod Osnovna

šola Marjana Nemca

Radeče

Šolska pot 5,

1433 Radeče

Tel: 03 568 01 00

E-mail:

os.radece@guest.arnes.si

17 324 Katja

Selčan

Radeče

Javni zavod Osnovna

šola Marjana Nemca

Radeče, Podružnična

šola Svibno

Svibno 18,

1433 Radeče

Tel: 03 568 01 30

E-mail:

simona.zupancic@guest.arnes.si

1 10 Katja

Selčan

71

More magazines by this user