statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

9.2 GOZDARSTVO IN VZREJA ŽIVALI

Tabela 95-Posek lesa na družinskih kmetijah v mᶟ, Posavje 2000/2010

Posek lesa na družinskih kmetijah po: STATISTIČNE REGIJE, SORTIMENTI, MERITVE, LETO

Spodnjeposavska

statistična regija

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Posek (mᶟ)

2000 2010

Gozdni sortiment 55.404 51.619

Hlodi − za domačo rabo in predelavo 2.542 1.824

Hlodi − za prodajo 9.513 5.568

Les za kurjavo 41.146 43.000

Les za kurjavo − za domačo rabo in predelavo 37.828 35.108

Les za kurjavo − za prodajo 3.318 7.892

Les za celulozo in plošče 963 358

Tabela 96-Število živali in število kmetijskih gospodarstev, Sevnica 2000/2010

Število živine po: OBČINE, KATEGORIJE ŽIVINE, LETO, MERITVE

2000 2010

Število živali Število kmetijskih

gospodarstev

Število živali Število kmetijskih

gospodarstev

Govedo 8.557 1.116 8.268 819

Prašiči 3.558 845 2.901 482

Sevnica

Perutnina 24.684 1.023 27.070 710

Konji 160 81 317 123

Drobnica 1.601 138 2.752 202

Kunci 3.872 340 2.669 258

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

145

More magazines by this user