statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

11.2 JAVNE POTI

Tabela 103-Skupne dolžine občinskih kategoriziranih cest na območju občine Sevnica 2014

Skupne dolžine občinskih kategoriziranih cest na območju

Metri Delež

občine

LC -lokalne ceste 235.332 m 39,25%

LK-mestne in krajevne ceste (podkategorija lokalnih cest) 5.705 m 0,95%

JP-javne poti 358.459 m 59,79%

Vir: Uradni list RS, št. 3/2015 z dne 16.1.2015

Slika 38-Delež skupnih dolžin občinskih kategoriziranih cest na območju občine Sevnica 2014

39,25%

59,79%

0,95%

1) LC -lokalne ceste 2) LK-mestne in krajevne ceste (podkategorija lokalnih cest) 3) JP-javne poti

Vir: Občina Sevnica, 2018.

154

More magazines by this user