statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

11.4 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

Tabela 108-Seznam avtobusnih postajališč na območju Občine Sevnica, 2018

Ime AP Lokacija - najbližji naslov Ime AP Lokacija - najbližji naslov

1. Šmarčna vas Šmarčna 4 65. Pokojnik Mrzla Planina 16

2 Šmarčna priključek na G 1-5 66. Legoje - smer Loka Orehovo 9

3. Kompolje vas Kompolje 7 67. Legoje - smer Sevnica Orehovo 9

4. Kompolje odcep Mrtovec Kompolje 28 68.

Orehovo38 - smer

Loka

Orehovo 38 - gostilna

5. Mrtovec Mrtovec 3 69.

Orehovo38 - smer

Sevnica

Orehovo 38 - gostilna

6. Lisičje jame smer Radeče Mrtovec 10 70.

Orehovo63 - smer

Loka

Orehovo 63 - center

7. Lisičje jame smer Sevnica Mrtovec 10 71.

Orehovo63 - smer

Sevnica

Orehovo 63 - center

8. Boštanj most smer Radeče Boštanj 80 - Mercator 72. Orehovo92 Orehovo 92 - Završnik

9. Boštanj most smer Krško Dolenji Boštanj 60b - Tuš 73. Črni potok Orehovo, odcep Križ, Jelša

10.

Boštanj križišče Apnenik smer

Radeče

Boštanj 1 74. Breg Breg 1a, križišče za Lisco

11.

Boštanj križišče Apnenik smer

Loka pri Zidanem

Boštanj 1 75.

Sevnica

mostu

križišče pri cerkvi in DU, Loka 51

12. Boštanj OŠ Boštanj 54a 76.

Radna 32 - Hofer -

smer Krško

Radna 32 - Hofer - križišče Trebnje

13.

Gornje Brezovo - Kragl - v smeri

Radna 32 - Hofer -

Gornje Brezovo 3 77.

Blanca

smer Sevnica

Radna 32 - Hofer - križišče Trebnje

14.

Gornje Brezovo - Kragl - v smeri

Radna 30 mirenski Radna 30 - Hofer - mirenski most -

Gornje Brezovo 3 78.

Sevnica

most - smer Trebnje Judež

15.

Gornje Brezovo - Kragl - v smeri

Lončarjev Dol

Gornje Brezovo 3 79.

Radna 30 mirenski

most - smer Sevnica

Radna 30 - Hofer - mirenski most -

Judež

16. Lončarjev Dol 1a Lončarjev Dol 1a 80. Konjsko Konjsko 9c

17. Lončarjev Dol Lončarjev Dol 9 81. Preska

Preska - odcep z ceste Konjko -

Primož

162

More magazines by this user