statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Skupno upravljamo 76.807 m kanalizacijskega omrežja. Od tega je 12,5 km kanalizacijskega sistema, ki je bil zgrajen v okviru izgradnje

Čistilne naprave Sevnica in vključuje 8 razbremenilnih bazenov in 4 črpališča.

V mestu Sevnica in naseljih Boštanj, Dolenji Boštanj in Radna se preko javnega kanalizacijskega omrežja odvaja odpadna voda za več

kot 90% vseh prebivalcev. Priključitev v naseljih Gabrijele in Kompolje je praktično 100%.

Iz spodnje tabele je razvidna skupna količina odvedene odpadne vode (m 3 ) v javno kanalizacijo v letu 2017 ter primerjava z letom 2016.

Tabela 114-Količina odvedene odpadne vode (m3) v javno kanalizacijo v letu 2017 in 2016

Količina odvedene odpadne vode (m 3 ) v javno kanalizacijo v letu 2017 in 2016

Področje l. 2017 l. 2016

Gospodinjstvo 225.622 2.260.617

Gospodarstvo, JU 101.457 95.955

Skupaj 327.079 316.572

Vir: Letno poročilo Komunale Sevnica, marec 2018

Tabela 115-Skupne količine očiščene odpadne vode na čistilnih napravah v letu 2017 in 2016

Skupne količine očiščene odpadne vode na čistilnih napravah v letu 2017

in 2016

Področje l. 2017 l.2016

Gospodinjstvo 225.622 220.617

Gospodarstvo 101.457 95.955

Skupaj 327.079 316.572

Vir: Letno poročilo Komunale Sevnica, marec 2018

172

More magazines by this user