statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Zap.

št.

Evidenčna

številka

enote

Ime

17. 14728 Dolenji Boštanj- Gomila Gola

gorica

18. 3353 Dolenje Bezovo- Cerkev sv.

Janeza Krstnika

Zvrst dediščine

arheološka

najdišča

stavbe

19. 24009 Dolenje Brezovo- Dolenje

kulturna krajina

Brezovško polje

20. 14730 Dolenje Brezovo-Gomila Grbelne arheološka

najdišča

21. 3358 Drožanje-Cerkev sv. Martina stavbe

22. 29293 Dolenje Brezovo-Kozolci dolenje stavbe

brezovškega polja

23. 3358 Drožanje- Cerkev sv. Roka stavbe

24. 29044 Drožanje-Florjančičev hram stavbe

25. 28997 Drožanje- Hiša Drožanje 16 stavbe

26. 28998 Drožanje- Hiša Drožanje 24 stavbe

27. 29631 Drožanje- Kapelica sv. Roka spom. objekti in

kraji

28. 28973 Drožanje-Kožuhova zidanica stavbe

29. 29632 Drožanje- Slopasto znamenje spom. objekti in

kraji

30. 2507 Drušče- Cerkev sv. Barbare stavbe

31. 29011 Drušče- Dolenčkov toplar stavbe

32. 28999 Drušče- Hiša Drušče 4 stavbe

33. 29001 Drušče- Jenetov toplar stavbe

34. 29000 Drušče-Kozolec na domačiji stavbe

Drušče 5

35. 29002 Drušče- Mežnarija stavbe

36. 2614 Gabrijele- Cerkev sv.Lenarta stavbe

37. 14731 Gabrijele-Gomilno grobišče Brije arheološka

najdišča

Zap.

št.

Evidenčna

številka

enote

Ime

Zvrst dediščine

38. 3352 Gornje Brezovo- Cerkev sv. Ulrika stavbe

39. 23993 Gornje Brezovo- Gornje Brezovško kulturna krajina

polje

40. 29294 Gornje Brezovo- Kozolci gornje stavbe

brezovskega polja

41. 28414 Gornje Brezovo-Zaselek Sv. Urha naselja in njihovi

deli

42. 14732 Gornje Brezovo-Znamenje spom. objekti in

kraji

43. 14733 Gornje Orle-Gomila Bučji hrib arheološka

najdišča

44. 29635 Gornje Orle – Slopno znamenje spom. objekti in

kraji

45. 29976 Hinje-Arheološko območje Hosti arheološka

najdišča

46. 29004 Jablanica pri Boštanji-Kozolec na stavbe

domačiji Jablanica 9

47. 29003 Jablanica pri Boštanju- Tomažinov stavbe

hlev

48. 29634 Jablanica pri Boštanju- Znamenje

z nišo

spom. objekti in

kraji

49. 27726 Jelovec pri Boštanju- Cestni most

čez Mirno

drugi objekti in

naprave

50. 2429 Kal pri Krmelju- Cerkev SV. stavbe

Martina

29254 Kal pri Krmelju- Domačija Kal pri stavbe

Krmelju 7

51. 29255 Kal pri Krmelju- Domačija pri Trkaj stavbe

52. 29006 Kal pri Krmelju-Gorenčeva stavbe

zidanica

53. 2430 Kamenica- Cerkev sv. Marjete stavbe

127

More magazines by this user