statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Tabela 63-Delež najpomembnejših dejavnosti (SKD) v posavski regiji 2013, 2015, 2017 - Samostojni podjetniki

Delež najpomembnejših dejavnosti (SKD) v regiji

Samostojni podjetniki

Dejavnost

Delež čistih prihodkov od Delež v številu družb v % Delež zaposlenih v %

prodaje v %

Leto 2013 2015 2017 2013 2015 2017 2013 2015 2017

A-kmetijstvo, lov,

0,8 1,1 1 1,2 1,4 1,5 0,8 0,9 1,0

gozdarstvo

C-predelovalne dejavnosti 16,3 16 17,8 14,5 14,1 14,1 19,9 19,7 21,6

D-oskrba z elektriko,

0,1 16,5 0,1 0,3 17,2 0,3 0,1 21,9 0

plinom, paro

F-gradbeništvo 16,7 26,7 19 16,4 16,9 18,2 23,4 19,9 24,4

G-trgovin poprav. mot.

29,1 19,6 25,7 17,5 8,8 18 20,7 13,6 18,6

vozil

H-promet, skladiščenje 18,1 8,3 15,5 8,3 8,2 8,4 12,7 13,8 10

I-gostinstvo 7,6 4,4 8,6 7,9 11,9 7,8 12,6 3,1 13,6

K-finančne in zavarovalne 0,3 1,8 0,2 1,1 3,4 0,8 0,1 2,1 0,1

dejavnosti

ostalo 11 5,6 12 32,8 18,1 30,9 9,7 5 10,5

SKUPAJ- vrednostno 209.607 216.114 216.300 2.461 2.322 2.087 1.993 2.040 2.050

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije

101

More magazines by this user