statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Tabela 71-Izbrani kazalci za statistične regije, pomembni za oceno kupne moči 2015

STATISTIČNE

REGIJE

Prebivalstvo 1.1.2015 Delovno aktivno prebivalstvo Brezposelni Bruto plača na

zaposlenega

Število Delež Število Delež Število Delež v EUR

SLOVENIJA 2.062.874 100,00% 804.637 100,00% 112.726 100,00% 1.555,89

Pomurska 116.670 5,66% 39.600 4,92% 9.233 8,19% 1.383,76

Podravska 323.356 15,68% 119.575 14,86% 18.828 16,70% 1.420,30

Koroška 71.303 3,46% 27.048 3,36% 3.517 3,12% 1.453,62

Savinjska 253.975 12,31% 100.482 12,49% 15.361 13,63% 1.429,58

Zasavska 57.711 2,80% 22.013 2,74% 3.956 3,51% 1.378,79

Posavska 75.619 3,67% 29.662 3,69% 4.658 4,13% 1.445,78

Jugovzhodna

142.373 6,90% 57.571 7,15% 8.613 7,64% 1.560,47

Slovenija

Osrednjeslovenska 534.518 25,91% 214.873 26,70% 26.664 23,65% 1.719,97

Gorenjska 203.850 9,88% 82.235 10,22% 7.751 6,88% 1.545,33

Primorskonotranjska

52.538 2,55% 21.507 2,67% 2.686 2,38% 1.374,28

Goriška 118.188 5,73% 45.571 5,66% 5.206 4,62% 1.487,37

Obalno-kraška 112.773 5,47% 44.489 5,53% 5.525 4,90% 1.533,34

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije,

107

More magazines by this user