statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

7.2.2 GOSPODARSKE DRUŽBE POSAVJA IN NJIHOVA EKONOMSKA VLOGA V GOSPODARSTVU SLOVENIJE

Tabela 70-Prikaz izbranih strukturnih kazalcev za gospodarske družbe po regijah, 2015

Regije Gospodarske družbe Zaposleni

SLO=

444.839

Sredstva

SLO=88.7

06 tisoč

EUR

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije

Čisti

prihodki od

prodaje

SLO=78.693

tisoč EUR

Neto izid

Število Delež v % Delež v % Delež v % Delež v % V tisoč

EUR

SLOVENIJA 65.214 100,0 100,0 100,0 100,0 1.640.010

Pomurska 1.849 2,8 3,4 2,2 2,6 53.217

Podravska 7.893 12,1 13,8 7,8 10,0 231.062

Koroška 1.223 1,9 2,7 1,6 2,1 66.223

Savinjska 6.222 9,5 12,5 16,3 9,9 -243.624

Zasavska 986 1,5 1,5 0,8 0,9 -1.542

Posavska 1.451 2,2 2,2 3,0 4,1 47.091

Jugovzhodna

2.577 4,0 5,9 5,1 6,1 268.581

Slovenija

Osrednjeslovenska 28.432 43,6 37,6 46,5 46,5 687.624

Gorenjska 5.594 8,5 8,8 6,4 7,2 323.565

Primorskonotranjska

1.090 1,7 1,8 1,1 1,5 39.038

Goriška 3.111 4,8 5,2 4,1 4,2 171.931

Obalno-kraška 4.786 7,3 4,5 5,1 4,9 102.845

106

More magazines by this user