statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Tabela 3-Število prebivalcev po starostnih skupinah in spolu, Slovenija-Sevnica 2007, 2014, 2018

Prebivalstvo po: SPOL, OBČINE, POLLETJE , STAROST

1.1.2007 1.1.2014 1.1.2018

0-14 let 15-64 let 65 + let 0-14 let 15-64 let 65 + let 0-14 let 15-64 let 65 + let

Spol - SLOVENIJA 281.079 1.409.667 319.631 301.053 1.399.926 360.106 310.677 1.354.941 401.262

SKUPAJ Sevnica 2.515 12.241 2.665 2.374 11.874 3.166 2.451 11.451 3.544

Moški SLOVENIJA 144.600 719.149 123.233 154.881 719.865 146.128 159.783 697.990 169.268

Sevnica 1.287 6.404 985 1.204 6.348 1.255 1.250 6.146 1.486

Ženske SLOVENIJA 136.479 690.518 196.398 146.172 680.061 213.978 150.894 656.951 231.994

Sevnica 1.228 5.837 1.680 1.170 5.526 1.911 1.201 5.305 2.058

Viri: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, Ministrstvo za notranje zadeve -

Direktorat za upravne notranje zadeve.

17

More magazines by this user