statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

6.2 BOLNIŠKI STALEŽ

Tabela 55-Bolniški stalež zaradi začasne zadržanosti od dela po izpostavah OE KK in ZZZS skupaj v letih 2015 – 2017

Območje Izpostava Izpostava Izpostava Slovenija

ZZZS Brežice Krško Sevnica

LETO 2015

Vsi izgubljeni 108.820 133.365 86.169 9.836.115

dnevi

V breme

58.814 67.383 43.592 4.914.977

delodajalca

V breme ZZZS 50.006 65.982 42.577 4.921.138

LETO 2016

Vsi izgubljeni 112.295 139.841 93.290 10.378.095

dnevi

V breme

55.960 65.984 43.047 4.911.248

delodajalca

V breme ZZZS 56.335 73.857 50.243 5.466.847

LETO 2017

Vsi izgubljeni 125.883 154.612 106.520 11.396.629

dnevi

V breme

63.452 72.209 47.383 5.376.450

delodajalca

V breme ZZZS 62.431 82.403 59.137 6.020.179

Vir: ZZZS

92

More magazines by this user