statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

13. STANOVANJSKI POGOJI

Tabela 116-Stanovanjske razmere v deležih, Slovenija-Posavje 2008 - 2017

Stanovanjske razmere po: STANOVANJSKE RAZMERE, STATISTIČNA REGIJA , LETO

SLOVENIJA

Posavska

2008 2010 2012 2014 2016 2017 2008 2010 2012 2014 2016 2017

Slabo stanje

31 33 32 30 24 23 29 26 27 23 28 29

stanovanja

Ni primernega

7 6 7 7 6 5 8 7 7 4 7 4

ogrevanja

Premalo svetlobe 12 11 9 6 5 5 17 7 8 6 7 4

Težave s hrupom 20 18 14 14 15 14 15 10 12 8 15 16

Onesnaženost okolja 21 19 17 16 16 17 14 14 13 9 20 18

Prisotnost kriminala 9 10 8 10 9 8 4 6 5 6 8 8

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

STANOVANJSKE RAZMERE

Slabo stanje stanovanja-delež gospodinjstev, ki imajo težave s streho, ki pušča, z vlažnimi stenami/temelji/tlemi, s trhlimi okenskimi okvirji ali

trhlimi tlemi.

STANOVANJSKE RAZMERE

Ni primernega ogrevanja-delež gospodinjstev, ki si ne morejo privoščiti primerno ogrevanega stanovanja.

STANOVANJSKE RAZMERE

Premalo svetlobe-delež gospodinjstev, ki menijo, da je njihovo stanovanje pretemno oz. ne dobi dovolj dnevne svetlobe.

STANOVANJSKE RAZMERE

Težave s hrupom-delež gospodinjstev, ki imajo težave s hrupom sosedov ali hrupom ulice (promet, tovarne, podjetja itd.)

173

More magazines by this user