Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

3 Stisknutím tlačítka

3 Stisknutím tlačítka AEL uzamkněte expozici. Zobrazí se (značka uzamčení AE). Tlačítko AEL 4 Přidržte tlačítko AEL, zaostřete na objekt a vyfoťte jej. • Pokud budete pokračovat ve fotografování se stejnou hodnotou expozice, přidržte po pořízení snímku tlačítko AEL. Po uvolnění tlačítka se nastavení zruší. Použití kompenzace jasu pro celý snímek (Kompenzace expozice) Kromě režimu expozice M je expozice vyhodnocena automaticky (automatická expozice). Po zjištění hodnoty expozice při automatické expozici můžete provést kompenzaci expozice přechodem směrem k + nebo – v závislosti na konkrétních požadavcích. Při změně směrem k hodnotám + lze celý snímek zesvětlit. Při změně směrem k hodnotám – celý snímek ztmavne. Nastavení ve směru – Základní expozice Nastavení ve směru + 100

1 Stiskněte tlačítko . Tlačítko 2 Upravte expozici otočným ovladačem. Směrem k + (přeexponování): Zesvětlí obraz. Směrem k – (podexponování): Ztmaví obraz. Standardní expozice 3 Zaostřete a fotografujte objekt. Techniky fotografování • Upravte úroveň kompenzace při současném sledování zachyceného snímku. • Pomocí stupňované expozice lze vyfotografovat několik snímků s kladnými či zápornými hodnotami expozice (str. 118). Poznámka • Je-li režim expozice nastaven na AUTO, AUTO+ nebo Výběr scény, tuto položku nelze použít. Použití funkce fotografování Fotografování s kontrolou histogramu snímku Histogram zobrazuje rozdělení luminance, které znázorňuje, kolik pixelů určitého jasu existuje v daném snímku. Počet pixelů Tmavý Světlý 101