Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

2 Klepnutím na (Create

2 Klepnutím na (Create Discs) vyberte [Create AVCHD Format Discs (HD)]. Zobrazí se obrazovka, která slouží k vytvoření disku. • Podrobnější informace viz „PMB Help“. Poznámky • Nejdříve nainstalujte „PMB“. • Statické snímky a filmy MP4 nelze nahrávat disky formátu AVCHD. • Vytvoření disku může trvat dlouhou dobu. Přehrání disku formátu AVCHD na počítači Disky formátu AVCHD lze přehrát pomocí přehrávače „Player for AVCHD“, který je nainstalován spolu s programem „PMB“. Software spustíte klepnutím na [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Launcher] t [View] t [Player for AVCHD]. Podrobnější obsluha viz nápověda přehrávače „Player for AVCHD“. Poznámka • V závislosti na konfiguraci počítače nemusí být přehrávání filmů plynulé. Vytvoření disku Blu-ray Disk Blu-ray lze vytvořit s filmy AVCHD, které byly předtím importovány na počítač. Tento počítač musí podporovat tvorbu disků Blu-ray. K tvorbě disků Blu-ray lze využít média BD-R (nepřepisovatelný) a BD-RE (přepisovatelný). Jakmile dojde k vytvoření disku, nelze přidávat obsah na žádný typ disku. Klepněte na [BD Add-on Software] na obrazovce instalace „PMB“ a nainstalujte tento modul plug-in podle pokynů na obrazovce. Když instalujete [BD Add-on Software], připojte počítač k internetu. Podrobnější informace viz „PMB Help“. 170

Vytvoření disku s kvalitou obrazu STD (standardní rozlišení) Disk s kvalitou obrazu STD (standardní rozlišení) lze vytvořit z filmů formátu AVCHD importovaných na počítač pomocí přiloženého softwaru „PMB“. 1 Vyberte filmy formátu AVCHD, které chcete vypálit, na „PMB“. 2 Klepnutím na (Create Discs) vyberte [Create DVD- Video Format Discs (STD)]. Zobrazí se obrazovka, která slouží k vytvoření disku. • Podrobnější informace viz „PMB Help“. Poznámky • Nejdříve nainstalujte „PMB“. • Filmové soubory MP4 nelze vypálit na disk. • Vytvoření disku potrvá delší dobu, protože filmy formátu AVCHD jsou převáděny na filmy s kvalitou obrazu STD (standardní rozlišení). • Při prvním vytvoření disku DVD-Video (STD) je potřeba prostředí s připojením k internetu. Prohlížení snímků v počítači 171