Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Tisk snímků

Tisk snímků Určování značek DPOF Před vlastním tiskem v provozovně nebo pomocí tiskárny lze pomocí fotoaparátu určit statické snímky, které se mají vytisknou, a jejich počet. Proveďte poustup popsaný níže. Značky DPOF jsou po vytištění ponechány u obrázků. Doporučujeme je po vytištění zrušit. Určení/zrušení značek DPOF pro vybrané snímky 1 Tlačítko MENU t 1 t [Specifikace tisku] t [Nast.DPOF] t [Více snímků] 2 Vyberte snímek pomocí b/B na ovládacím tlačítku. 3 Vyberte počet listů pomocí středu ovládacího tlačítka. • Chcete-li zrušit značky DPOF, nastavte počet na „0“. 4 Stiskněte tlačítko MENU. 5 Vyberte [Zadat] pomocí v a pak stiskněte střed ovládacího tlačítka. Poznámky • Nemůžete určovat značky DPOF pro datové soubory RAW. • Můžete zadat jakékoliv číslo až do 9. 172

Datování snímků Tisknete-li snímky, můžete k nim přidat datum. Poloha data (uvnitř nebo vně snímku, velikost znaků apod.) závisí na tiskárně. Tlačítko MENU t 1 t [Specifikace tisku] t [Vložení data] t [Zapnuto] Poznámka • Některé tiskárny nemusejí tuto funkci poskytovat. Tisk snímků 173