Views
2 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Nabídka nastavení Jas

Nabídka nastavení Jas LCD (153) Nastaví jas displeje LCD. Jas hledáčku Nastaví jas hledáčku. (153) Nastavení GPS Nastaví funkce GPS. (138) (pouze SLT- A55V) Úspor.režim (151) OVLÁDÁNÍ HDMI (136) Jazyk (152) Displej Nápovědy (151) Nastaví čas, po jehož uplynutí se zaktivuje úsporný režim. Ovládá fotoaparát z televizoru, který podporuje „BRAVIA“ Sync. Volí jazyk. Nastaví zobrazení pomocného průvodce, který vysvětluje funkce zobrazené během provozu. Nastavení nahrátí (147)* Spojení USB (165) Zvukové signály (151) Režim čištění (34) Verze (155) Režim demo (152) Reset výchozí (156) Nastavuje funkci nahrátí fotoaparátu při použití karty Eye-Fi. Nastaví způsob připojení USB. Nastaví, zda použít zvukový signál po zaostření na objekt nebo aktivaci samospouště či nikoli. Spustí režim čištění k vyčištění snímače obrazu. Zobrazí verzi softwaru fotoaparátu. Zapne nebo vypne přehrávání ukázky filmu. Obnoví nastavení na výchozí hodnoty. * Zobrazí se po vložení karty Eye-Fi (prodává se zvlášť) do fotoaparátu. 52

Fotografování Nastavení úhlu displeje LCD Úhel displeje LCD lze nastavit, aby vyhovoval různým podmínkám snímání. Snímky lze pořizovat z různých poloh. Nízká poloha Vysoká poloha Nastavte úhel displeje LCD, aby byl dobře viditelný. • Displej LCD lze sklopit o 180 stupňů. • Displej LCD lze otočit směrem doleva o 270 stupňů z polohy, ve které displej LCD směřuje dopředu (viz obrázek). • Není-li displej LCD používán, je doporučeno jej zavřít tak, aby strana obrazovky směřovala k fotoaparátu. Fotografování 53