Views
9 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

– [Snímek: Kvalita]

– [Snímek: Kvalita] je nastaven na [Jemné]; – [Režim aut.zaost.] je nastaven na [Automatické AF]; – pořízení snímku každých 30 sekund; – vypnutí a zapnutí po každých deseti snímcích; – [GPS zap/vyp] je nastaven na [Zapnuto]. • O počtu snímků, které lze pořídit při použití blesku: – blesk se používá pro každý druhý snímek; – Způsob měření je založen na standardu CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) 32

Čištění Čištění fotoaparátu • Nedotýkejte se vnitřku fotoaparátu ani kontaktů objektivu nebo zrcadla. Protože prach na zrcadle nebo kolem něj může nepříznivě ovlivnit snímky a činnost fotoaparátu, odfoukněte jej pomocí komerčně dostupného ofukovače*. Podrobnosti o čištění snímače obrazu viz další stránka. * Nepoužívejte ofukování se sprejem. Jeho použití by mohlo způsobit poruchu. • Kryt fotoaparátu otřete jemně navlhčeným měkkým hadříkem a potom jej otřete do sucha. Nepoužívejte níže uvedené produkty, protože mohou poškodit povrchovou úpravu nebo pouzdro přístroje. – Chemické produkty, jako jsou ředidla, benzín, alkohol, jednorázové textilie, repelenty proti hmyzu, opalovací přípravky nebo insekticidy apod. – Nedotýkejte se fotoaparátu rukou znečištěnou uvedenými látkami. – Fotoaparát nenechávejte po delší dobu v kontaktu s gumou ani vinylem. Příprava fotoaparátu Čištění objektivu • Nepoužívejte čisticí roztoky obsahující organická rozpouštědla, jako jsou ředidla nebo benzín. • Při čištění povrchu objektivu odstraňte prach pomocí běžně dostupného ofukovače. Pokud prach ulpí na povrchu, setřete jej měkkým hadříkem nebo papírovým ubrouskem jemně navlhčeným roztokem na čištění objektivu. Povrch stírejte spirálovitě od středu k okraji. Na povrch objektivu nikdy nestříkejte čisticí roztok přímo. 33