Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Poznámky • Pokud již

Poznámky • Pokud již byl „PMB“ nainstalován na počítač a číslo verze dříve nainstalovaného programu „PMB“ je nižší než číslo verze „PMB“ na disku CD-ROM (přiložen), nainstalujte také „PMB“ z disku CD-ROM (přiložen). • Pokud již byl „PMB“ nainstalován na počítač a číslo verze dříve nainstalovaného programu „PMB“ je vyšší než číslo verze „PMB“ na disku CD-ROM (přiložen), instalace není potřeba. Když je fotoaparát připojen k počítači pomocí kabelu USB, dojde k aktivaci vhodných funkcí. • Je-li na počítači nainstalována verze „PMB“ nižší než 5.0.00, zřejmě nebudete moci používat některé funkce „PMB“, jež jsou dostupné po instalaci „PMB“ z přiloženého disku CD-ROM. Je-li navíc z přiloženého disku CD-ROM nainstalován „PMB Launcher“, můžete spouštět „PMB“ či jiný software pomocí „PMB Launcher“. Poklepáním na ikonu zástupce „PMB Launcher“ na ploše počítače spustíte program „PMB Launcher“. Instalace softwaru (Macintosh) Přihlaste se jako správce. 1 Zapněte počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM (přiložen) do jednotky CD-ROM počítače. 2 Poklepejte na ikonu CD-ROM. 3 Zkopírujte soubor [IDS_INST.pkg] ve složce [MAC] do ikony pevného disku. 4 Poklepejte na soubor [IDS_INST.pkg] ve složce, do níž byl zkopírován. Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci. Použití „Image Data Converter SR“ Pomocí „Image Data Converter SR“ lze provádět např. následující: • upravovat snímky zapsané ve formátu RAW pomocí různých korekcí, jako je tónová křivka a ostrost; 162

• upravovat snímky pomocí vyvážení bílé, expozice, vlastního nastavení atd.; • ukládat snímky zobrazené a upravené na počítači; • uložit snímek ve formátu RAW nebo v obecném formátu souboru. Chcete-li používat „Image Data Converter SR“, viz Nápověda. Klepněte na [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3]. Stránka podpory „Image Data Converter SR“ (pouze v angličtině) http://www.sony.co.jp/ids-se/ Použití „Image Data Lightbox SR“ Pomocí „Image Data Lightbox SR“ lze provádět např. následující: • zobrazovat a porovnávat snímky RAW/JPEG pořízené tímto fotoaparátem; • hodnotit snímky na pětibodové stupnici; • nastavovat barevné štítky atd.; • zobrazit snímek pomocí „Image Data Converter SR“ a provádět jeho úpravy. Chcete-li používat „Image Data Lightbox SR“, viz Nápověda. Klepněte na [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Lightbox SR]. Stránka podpory „Image Data Lightbox SR“ (pouze v angličtině) http://www.sony.co.jp/ids-se/ Použití aplikace „PMB“ Pomocí „PMB“ lze provádět např. následující: • nastavovat snímky pořízené fotoaparátem a zobrazovat je na počítači; • uspořádat snímky na počítači do kalendáře podle data pořízení a zobrazovat je; • retušovat (např. korekce červených očí), tisknout a odesílat hotové snímky jako přílohy e-mailu, měnit datum pořízení snímku apod.; 163 Prohlížení snímků v počítači