Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

S Pro fotografování:

S Pro fotografování: Tlačítko Fn (Funkce) (45, 46) Pro prohlížení: Tlačítko (Otočit snímek) (123) T Ovládací tlačítko Když je nabídka zapnuta: Tlačítko v/V/b/B (44) Když je nabídka vypnuta: DISP (Displej) (38, 121)/ WB (Vyvážení bílé) (112)/ (Pohon) (116)/ ISO (106) U Ovládací tlačítko (Zadat) (44)/Tlačítko AF (88) * Nedotýkejte se těchto dílů přímo. ** Nezakrývejte tuto součást při nahrávání filmu. 14

Boční/dolní části A Koncovka REMOTE • Je-li dálkový ovladač RM-S1AM/RM-L1AM (prodává se zvlášť) připojován k fotoaparátu, zasuňte zástrčku dálkového ovladače do koncovky REMOTE a vyrovnejte vodítko zástrčky s vodítkem na koncovce REMOTE. Zajistěte, aby kabel dálkového ovladače směřoval dopředu. B Úchyty pro ramenní popruh (28) C Koncovka HDMI (134) D Koncovka (USB) (165) E Konektor mikrofonu • Při připojení externího mikrofonu dojde k automatickému vypnutí interního mikrofonu. Je-li externí mikrofon typu „napájení z konektoru“, bude mu dodávána energie z fotoaparátu. F Závit pro stativ • Používejte stativ se šroubem kratším než 5,5 mm. Pomocí šroubů delších než 5,5 mm nelze fotoaparát bezpečně upevnit ke stativu a může dojít k poškození fotoaparátu. G Slot pro vložení paměťové karty (18) H Kryt akumulátoru/paměťové karty (18) I Krytka spojovací destičky • Pro použití napájecího adaptéru AC-PW20 (prodává se zvlášť) Dbejte na to, abyste kabel napájecího adaptéru nezdeformovali krytem při jeho zavírání. 15 Příprava fotoaparátu