Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Pořizování snímku

Pořizování snímku pohybujícího se objektu s různými vyjádřeními (Priorita rychlosti závěrky) Tento režim je vhodný pro zpořizování snímku pohybujícího se objektu v jeden okamžik. Chcete-li pořídit ostrý snímek okamžiku pohybu, použijte vyšší rychlost závěrky. zsledování pohybu k vyjádření jeho dynamiky a směru. Pomocí pomalejší rychlosti závěrky můžete pořídit snímek stopy pohybujícího se objektu. 1 Nastavte ovladač režimů na S. 2 Vyberte rychlost závěrky pomocí otočného ovladače. 74 Rychlost závěrky

3 Zaostřete a fotografujte objekt. Clona je automaticky nastavena tak, aby bylo dosaženo správné expozice. • Usoudí-li fotoaparát, že s vybranou rychlostí závěrky nebude dosaženo správné expozice, hodnota clony bliká. V takových případech rychlost závěrky znovu upravte. Clona (číslo F) Techniky fotografování • Je-li rychlost závěrky pomalejší, použijte stativ. • Pořizujete-li snímek sportu uvnitř budovy, vyberte vyšší citlivost ISO. Poznámky • Indikátor (Varování při chvění fotoaparátu) v režimu priority rychlosti závěrky není zobrazen. • Čím vyšší citlivost ISO, tím zjevnější je šum fotografií. • Je-li rychlost závěrky jedna sekunda nebo delší, po pořízení snímku bude provedena redukce šumu (RŠ u dl.exp.). Při této redukci nelze dále fotografovat. • Pořizujete-li snímek pomocí blesku, stiskněte tlačítko . Nicméně když použijete blesk a zároveň uzavřete clonu (vyšší číslo F) zpomalením rychlosti závěrky, světlo blesku nedosáhne ke vzdáleným objektům. Fotografování 75