Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Zkontrolujte nástavec

Zkontrolujte nástavec pro čočku. Není-li čočka podpor., můžete povolit její použití v zákaznickém menu. • Objektiv není správně nasazen nebo není nasazen vůbec. • Při nasazení fotoaparátu na hvězdářský dalekohled nebo podobné zařízení nastavte [Uvol.bez obj.] na [Povolit]. Neobsahuje žádné statické snímky. Neobsahuje žádné filmy. • Na paměťové kartě není žádný snímek. Snímky chráněny. • Pokusili jste se vymazat chráněné snímky. Nelze vytisknout. • Pokusili jste se označit snímky RAW značkou DPOF. Přehřátí fotoaparátu. Nechte jej vychladnout. • Fotoaparát se zahřál, protože jste neustále fotografovali. Vypněte napájení. Ochlaďte fotoaparát a vyčkejte, až bude znovu připraven k fotografování. • Protože probíhalo dlouhodobé nahrávání, teplota uvnitř fotoaparátu se zvýšila na nepřijatelnou úroveň. Zastavte nahrávání. Nahrávání není v tomto formátu videa k dispozici. • Nastavte [Film: Formát souboru] na [MP4]. • Počet snímků překračuje hodnotu, pro kterou je možná správa kalendářních dat v souboru databáze fotoaparátu. • Nelze zaregistrovat do souboru databáze. Naimportujte všechny snímky na počítač pomocí „PMB“ a obnovte paměťovou kartu. Chyba fotoaparátu Chyba systému • Vypněte napájení, vyjměte blok akumulátorů a pak je znovu vložte. Pokud se hlášení objevuje často, poraďte se s prodejcem Sony nebo s místním autorizovaným servisem Sony. 190

Chyba souboru databáze obrazů. Restart. • V souboru databáze snímků došlo k nějakému problému. Proveďte [Obnovit DB snímků] (str. 147). Chyba souboru databáze obrazů. Chcete ho obnovit? • Filmy formátu AVCHD nelze nahrávat či přehrávat, protože soubor databáze snímků je poškozen. Obnovte data postupem podle pokynů na obrazovce. Nelze zvětšit. Nelze otočit snímek. • Snímky zaznamenané jinými fotoaparáty nelze zvětšit ani pootočit. Nezměněny žádné snímky. • Pokusili jste se určit DPOF bez určení snímků. Nelze vytvářet složky. • Složka se jménem začínajícím „999“ již na paměťové kartě existuje. V tomto případě již nelze vytvořit žádnou složku. Ostatní 191