Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Pořizování snímků s

Pořizování snímků s ručně upravenou expozicí (Ruční expozice) Tento režim je vhodný pro zpořizování snímků s požadovaným nastavením expozice úpravou rychlosti závěrky a clony. 1 Nastavte ovladač režimů na M. 2 Otočte otočným ovladačem, abyste upravili rychlost závěrky, a při stisknutí tlačítka otočte otočným ovladačem, abyste upravili clonu. Tlačítko Clona (číslo F) Rychlost závěrky 76

3 Po nastavení expozice pořiďte snímek. • Ověřte hodnotu expozice na stupnici EV (Ruční měření*). Směrem k +: Snímky jsou jasnější. Směrem k –: Snímky jsou tmavší. Pokud nastavení expozice přesahuje rozsah stupnice EV, zobrazí se šipka b B. S rostoucím rozdílem šipka začne blikat. * Je-li fotoaparát v režimu M, zobrazí hodnotu nižší a vyšší kompenzace na základě správné expozice pomocí indexu na indikátoru kompenzace expozice. Standardní hodnota Poznámky • Indikátor (Varování při chvění fotoaparátu) není v režimu ruční expozice zobrazen. • Je-li otočný ovladač nastaven na M, nastavení citlivosti ISO [AUTO] je nastaveno na [100]. V režimu M není nastavení citlivosti ISO [AUTO] dostupné. Nastavte citlivost ISO podle potřeby (str. 106). • Pořizujete-li snímek pomocí blesku, stiskněte tlačítko . Nicméně dosah blesku se liší v závislosti na hodnotě clony. Pořizujete-li snímek s bleskem, zkontrolujte jeho dosah (str. 97). Fotografování Ruční posun Kombinaci hodnoty clony a rychlosti závěrky lze měnit, aniž by bylo třeba měnit expozici, kterou jste nastavili. Otočením otočného ovladače při stisknutí tlačítka AEL vyberete kombinaci rychlosti závěrky a hodnoty clony. Tlačítko AEL 77