Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Tchèque

Resetování do

Resetování do výchozího nastavení Hlavní funkce fotoaparátu lze resetovat na výchozí nastavení. Tlačítko MENU t 2 t [Reset výchozí] t [Zadat] Resetovány budou následující položky. Položky Resetování na Kompenzace expozice (100) ±0.0 Displej s informacemi o záznamu (38) Grafické zobrazení Displej přehrávání (121) Obrazovka jednoho snímku (s informacemi o záznamu) Režim pohonu (116) Jednotlivé sn. Režim blesku (95) Blesk vždy (liší se podle toho, jestli je vestavěný blesk otevřený, nebo ne) Režim aut.zaost. (87) AF-A Oblast AF (88) Široká Detekce obličejů (92) Zapnuto Snímání úsměvu (93) Vypnuto ISO (106) AUTO Režim měření (104) Vícesegmentové Kompenz.blesku (102) ±0.0 Vyvážení bílé (112) AWB (Automatické vyvážení bílé) Teplota barvy/Barevný filtr (113) 5500K, Barevný filtr 0 Vlastní vyvážení bílé (114) 5500K DRO/Auto HDR (107) Optimalizace dyn. rozsahu: Auto Vlastní nast. (110) Standard Výběr scény (61) Portrét Nabídka záznam Položky Resetování na Snímek: Velikost (141) L:16M (SLT-A55/A55V)/ L:14M (SLT-A33) Snímek: Poměr stran (143) 3:2 Snímek: Kvalita (143) Jemné Film: Velikost (142) 1920 × 1080 156

Položky Resetování na Film: Formát souboru (81) AVCHD Film: Záznam zvuku (82) Zapnuto SteadyShot (55) Zapnuto Panoráma: Velikost (142) Standardní Panoráma: Směr (66) Vpravo Pan. 3D: Velik. sním. (142) 16:9 Panoráma 3D: Směr (66) Vpravo Ovládání blesku (103) Blesk ADI Iluminátor AF (97) Auto Barevný prostor (111) sRGB RŠ u dl.exp. (149) Zapnuto RŠ při vys.ISO (149) Auto Nabídka vlastní Položky Resetování na Eye-Start AF (37) Vypnuto Nastav. FINDER/LCD (154) Auto Tlač.AEL (150) Fixace AEL Zvětšení zaostření (150) Vypnuto Tlač. fix. zaostř. (150) Fixace zaostř. Bez červ.očí (97) Vypnuto Uvol.bez obj. (152) Zakázat R. Mřížky (154) Vypnuto Histogram (101) Vypnuto Zobrazení dat zázn. (39) Pro Live View Auto prohlíž. (154) Vypnuto Nepř. sním. Auto+ (60) Auto Poř. sním. při Auto+ (60) Auto Nabídka přehrávání Změna nastavení Položky Prezentace – Interval (125) Prezentace – Opakovat (125) Resetování na 3 s Vypnuto 157