Views
1 month ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Digital zoom Velger

Digital zoom Velger modusen digital zoom. Kameraet forstørrer bildet ved hjelp av den optiske zoomen (opptil 4×). Når zoomeskalaen overskrides, bruker kameraet enten smart zoom eller nøyaktig digital zoom. 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 t (Innst.) t (Opptaksinnstillinger) t [Digital zoom] t ønsket modus Smart ( ) Forstørrer bildet digitalt innenfor det området hvor bildet ikke vil bli forvrengt, i samsvar med bildestørrelsen. (Smart zoom) Nøyaktig ( ) Forstørrer alle bildestørrelser med totalt ca. 8×, inklusive optisk zoom på 4×. Merk at bildekvaliteten imidlertid blir dårligere når den optiske zoomeforstørrelsen overskrides. (Nøyaktig digital zoom) Av Digital zoom er slått av. Merknader • Den digitale zoomefunksjonen fungerer ikke i følgende situasjoner: – I intelligent panoramamodus – I fremragende autojusteringsmodus – I modus for uskarp bakgrunn – I 3D-opptaksmodus – I undervanns-iSweep-panoramamodus – I filmmodus – Når modusen (Motlyskorreksjon HDR) er valgt i Scenevalg. – Når smilutløserfunksjonen er aktivert. – Når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer]. • Smart zoom er ikke tilgjengelig når bildestørrelsen er stilt inn på [12M] eller [16:9(9M)]. • Ansiktsregistreringsfunksjonen virker ikke ved bruk av den digitale zoomen. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks Total zoomeforstørrelse ved bruk av smart zoom (inklusive optisk zoom 4×) Hvilket zoomeforhold som støttes, avhenger av bildestørrelsen. Størrelse Total zoomeforstørrelse 8M Ca. 4,9× 5M Ca. 6,2× VGA Ca. 25× 16:9(2M) Ca. 8,3× 114 NO

Auto-orient. Når kameraet dreies for opptak av et portrettbilde (vertikalt), registrerer det sin egen posisjonsendring, og viser bildet i portrettstilling. 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 t (Innst.) t (Opptaksinnstillinger) t [Auto-orient.] t ønsket modus På Av Merknader Tar opp det korrekt orienterte bildet. Autoorientering ikke i bruk. • Svart vises til venstre og høyre for vertikale orienteringsbilder. • Avhengig av kameraets opptaksvinkel, kan det hende kameraet ikke vil registrere bilderetningen riktig. • Du kan ikke bruke [Auto-orient.] i følgende situasjoner: – I 3D-opptaksmodus – I filmmodus – Når modusen (Under vann) er valgt i Scenevalg. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk zRotere bilder etter opptak Hvis et bilde har feil orientering, kan du bruke [Rotere] i MENU-skjermbildet til å vise bildet i portrettposisjon. Indeks 115 NO