Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Vise et bilde ved å

Vise et bilde ved å koble kameraet til en HD-TV ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat) Koble kameraet til HDMI-kontakten på en HD-TV med en HDMI-kabel (selges separat). 1 Sett kameraet i dokkingstasjonen (inkludert). 2 Koble sammen dokkingstasjonen og TV-en med HDMI-kabelen (selges separat). -knapp (avspilling) Innhold Søk etter arbeidsoperasjon HDMI-kontakt 1 Til HDMI-kontakten HDMI-kabel 2 Til HDMI-kontakten Dokkingstasjon MENU/ innstillingssøk 3 Slå på TV-en og still inn inngangen. 4 Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på kameraet. Bilder som er tatt med kameraet vises på TV-en. Pek på / som vises på dette kameraets LCD-skjerm for å velge det ønskede bildet. Indeks Merknader • Berør t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) for å velge [Auto] eller [1080i] for [HDMIoppløsning]. • Varsellyden er låst på [Lukker]. • Ikke koble sammen kameraet og det utstyret det skal kobles til, med utgangskontakter. Hvis kameraet og TV-en kobles sammen med utgangskontakter, får man hverken bilde eller lyd. En slik tilkobling kan også gi problemer med kameraet og/eller det tilkoblede utstyret. • Denne funksjonen vil kanskje ikke virke ordentlig med enkelte HD-TV-er. Du vil for eksempel kanskje ikke kunne vise en video på HD-TV-en din eller høre lyd fra HD-TV-en. • Bruk en HDMI-kabel med HDMI-logoen. • Tar du opp film mens kameraet og TV-en er koblet sammen med en HDMI-kabel (selges separat), kan opptaket etter en viss tid stoppes automatisk av hensyn til kameraet. 148 NO

Vise et bilde ved å koble kameraet til en HD-TV ved hjelp av en adapterkabel for HD-utgang (selges separat) Koble kameraet til en HD-TV (High Definition TV) med en adapterkabel for HD-utgang (selges separat). Bruk en Type2c-kompatibel adapterkabel for HD-utgang. 1 Koble kameraet til TV-en ved hjelp av en adapterkabel for HD-utgang (selges separat). Innhold Søk etter arbeidsoperasjon Grønn/blå/rød COMPONENT VIDEO IN AUDIO Hvit/rød 1 Til audio/video-inngangskontakter -knapp (avspilling) MENU/ innstillingssøk Adapterkabel for HDutgang 2 Til multikontakten Indeks 2 Slå på TV-en og still inn inngangen. 3 Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på kameraet. Bilder som er tatt med kameraet vises på TV-en. Pek på / på kameraets LCD-skjerm for å velge det ønskede bildet. Merk • Før du bruker denne funksjonen, må du velge t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) for å velge [HD(1080i)] for [COMPONENT]. 149 NO