Views
2 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Skrive ut stillbilder Du

Skrive ut stillbilder Du kan skrive ut stillbilder på følgende måter. • Skrive ut direkte med en minnekortkompatibel skriver Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med skriveren. • Skrive ut med en datamaskin Du kan importere bilder til en datamaskin ved hjelp av den medfølgende programvaren "PMB", og skrive ut bildene. Du kan legge til datoen på bildet og skrive det ut. Du finner mer informasjon på "PMB Help". • Skrive ut i fotoforretning/kopisenter Merknader • Når du skriver ut bilder som er tatt med bildeforhold 16:9, kan begge kantene bli beskåret. • Du kan kanskje ikke skrive ut panoramabilder, avhengig av skriveren. Skrive ut i fotoforretning/kopisenter Du kan ta med deg et minnekort med bilder du har tatt med kameraet, til en fotoforretning. Hvis fotoforretningen/kopisenteret støtter fotoutskriftstjenester som er kompatible med DPOF, kan du lage et -merke (utskriftsbestilling) på bildene på forhånd, i visningsmenyen, så du ikke trenger å velge bildene på nytt når du får dem skrevet ut for deg. Merknader • Du kan ikke skrive ut bilder som er lagret i internminnet direkte fra kameraet i en fotoforretning eller et kopisenter. Kopier bildene til et minnekort (side 142), og ta så minnekortet med deg til fotoforretningen eller kopisenteret. • Hør med forretningen eller kopisenteret hvilke typer minnekort de kan skrive ut fra. • Det kan være påkrevet med en minnekortadapter (selges separat). Rådfør deg med fotoforretningen eller kopisenteret ditt. • Før du tar med deg bildedata til fotoforretningen eller kopisenteret, må du alltid ta en sikkerhetskopi av dataene dine på en disk. • Du kan ikke stille inn antall utskrifter. • Hvis du vil påføre datoene på bildene, må du be om dette i fotoforretningen. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 162 NO

Feilsøking Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter. 1 Kontroller punktene på side 163 til 170. Hvis det vises en kode som f.eks. "C/E:ss:ss" på skjermen, se side 171. 2 Ta ut batteriet, vent ett minutt, sett batteriet inn igjen, og slå på kameraet. 3 Initialiser innstillingene (side 124). 4 Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret. Vær oppmerksom på at du ved å sende inn kameraet til reparasjon, samtykker i at innholdet i internminnet og musikkfilene kan kontrolleres. Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservice-sidene våre på Internett (Customer Support Website). http://www.sony.net/ Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks Batteri og strøm Kan ikke sette inn batteripakken. • Pass på at batteriet peker i riktig retning, og sett det inn, til batteriutkasteren er låst. Kan ikke slå på kameraet. • Etter innsetting av batteriet i kameraet, kan det ta en liten stund før kameraet er klart til bruk. • Sett inn batteriet på riktig måte. • Batteriet er utladet. Sett inn et ladet batteri. • Batteripakkekontaktene er skitne. Tørk forsiktig bort eventuell smuss med en myk klut. • Bruk et anbefalt batteri. Strømmen slås plutselig av. • Hvis kameraet eller batteriet har feil temperatur, kan strømmen bli slått av for å beskytte kameraet. I så fall vises en melding på LCD-skjermen før kameraet slås av. • Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av en viss tid mens strømmen er på, og [Strømsparer] er stilt inn på [Standard] eller [Utholdenhet], slås kameraet automatisk av for at ikke batteriet skal brukes opp. Slå på kameraet igjen. 163 NO