Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

zHva er forskjellen på

zHva er forskjellen på fremragende autojusteringsmodus og intelligent autojusteringsmodus? I [Fremragende autojustering]-modus tar kameraet seriebilder basert på den gjenkjente scenen. Etter fotograferingen setter kameraet sammen seriebildene for å få frem et bilde med høyere kvalitet. Det kan imidlertid ta lengre tid å ta bilder enn i intelligent autojusteringsmodus. Halvlys Halvlysportrett Halvlys med stativ Motlys Portrett i motlys Landskap Motlyskorreksjon HDR Forhindrer over- og undereksponering. Ta overleggsbilder Reduserer støy. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Makro Nærfokus Portrett Ta bilde Indeks Kameraet velger optimal overleggsmodus basert på den gjenkjente scenen. • I modusen motlyskorreksjon HDR eller i overleggsmodus vises (overleggsikonet) på LCDskjermen. 30 NO

Intelligent panoramafotografering Setter deg i stand til å lage et panoramabilde ved hjelp av bilder som er satt sammen. Kameraet oppdager også automatisk ansikter eller objekter i bevegelse. Innhold 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 (REC-modus) t (i Panoramafotografering) 3 Plasser kameraet så det passer med enden av motivet som skal fotograferes, og trykk på lukkerknappen. Denne delen kommer ikke med 4 Panorer til slutten av veiviseren, mens du følger instruksjonene på LCDskjermen. Fremdriftsindikator Merknader • Hvis du ikke kan panorere over hele motivet i løpet av den tiden du har til rådighet, vises et grått område i det sammensatte bildet. Hvis dette skjer, må du flytte kameraet raskere for å ta et fullstendig panoramabilde. • Siden flere bilder settes sammen, vil overgangen ikke bli jevn. • I svakt lys kan panoramabilder bli uskarpe, eller opptaket bli mislykket. • I blafrende lys, f.eks. fluorescerende lys, er ikke lysstyrken eller fargen i det sammensatte bildet alltid lik. • Hvis det panorerte området og den låste AE/AF-vinkelen rommer veldig store variasjoner i lysstyrke, farge og fokus, vil bildet ikke bli vellykket. Hvis dette skjer, bør du endre den låste AE/AF-vinkelen og ta bildet på nytt. • Intelligent panoramafotografering egner seg ikke i følgende situasjoner: – Et motiv som er for nær kameraet – Et bilde med liten kontrast, f.eks. himmel, sandstrand eller gressplen – Et motiv som er i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall • Du kan ikke ta panoramabilder i følgende situasjoner: – Du panorerer kameraet for raskt eller for sakte. – Kameraet holdes ikke rolig nok. Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks Forts. r 31 NO