Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Hvitbalanse Juster

Hvitbalanse Juster fargetonene i henhold til lysforholdene i omgivelsene. Bruk denne funksjonen hvis fargene i bildet virker unaturlige. 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 t (Hvitbalanse) Avhengig av REC-modusen stilles dette inn ved hjelp av knapper som vises på venstre side av skjermen. 3 Pek på ønsket modus t [OK] Innhold Søk etter arbeidsoperasjon (Auto) (Dagslys) (Overskyet) (Fluorescerende hvitbal. 1) (Fluorescerende hvitbal. 2) (Fluorescerende hvitbal. 3) n (Strålende) (Blits) (Ett trykk) (Ettrykksinnst.) Justerer hvitbalansen automatisk, så fargene virker naturlige. Justerer for utendørsforhold på en fin dag, kveldsscener, nattscener, neonskilt, fyrverkeri osv. Justerer for overskyet vær eller steder med mye skygge. [Fluorescerende hvitbal. 1]: Justerer for hvitt fluorescerende lys. [Fluorescerende hvitbal. 2]: Justerer for naturlig hvitt fluorescerende lys. [Fluorescerende hvitbal. 3]: Justerer for dagslyshvitt fluorescerende lys. Justerer for steder under strålende lamper, eller under klart lys, som f.eks. i et fotostudio. Justerer for blitsforhold. Justerer hvitbalansen i henhold til lyskilden. Den hvitfargen som er memorert i modusen [Ettrykksinnst.], blir den grunnleggende hvitfargen. Bruk denne modusen når [Auto] og andre innstillinger ikke gir nøyaktige farger. Memorerer den grunnleggende hvitfargen som vil bli brukt i [Ett trykk]-modus. MENU/ innstillingssøk Indeks Forts. r 74 NO

Merknader • [Hvitbalanse] er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner: – I intelligent autojusteringsmodus – I fremragende autojusteringsmodus – I modus for uskarp bakgrunn – I undervanns-iSweep-panoramamodus – I enkel modus • [Blits] i [Hvitbalanse] er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner: – I intelligent panoramamodus – I 3D-opptaksmodus – I filmmodus – Når scenevalg er stilt inn på modusen (Bildestabilisering), (Håndholdt kamera i halvlys), (Høy følsomhet) • Under fluorescerende lys som blinker, vil hvitbalansefunksjonen kanskje ikke virke ordentlig, selv om du velger [Fluorescerende hvitbal. 1], [Fluorescerende hvitbal. 2] eller [Fluorescerende hvitbal. 3]. • Når du fotograferer med blits i en annen modus enn [Blits], stilles [Hvitbalanse] inn på [Auto]. • Når [Blits] er [På] eller [Sakte synk], kan hvitbalansen kun justeres til [Auto], [Blits], [Ett trykk] eller [Ettrykksinnst.]. • [Ettrykksinnst.] kan ikke velges når blitsen lades. Fastlegge den grunnleggende hvitfargen i modusen [Ettrykksinnst.] 1 Ram inn en hvit gjenstand, som f.eks. et stykke papir som fyller hele skjermen under samme lysforhold som du vil fotografere motivet i. 2 t (Hvitbalanse) t [Ettrykksinnst.] t [Referanse] Skjermen blir svart et øyeblikk, og når hvitbalansen er justert og lagret i minnet, vises opptaksskjermen igjen. Merknader • Hvis -indikatoren blinker under opptak, er hvitbalansen enten ikke blitt innstilt, eller den kan ikke stilles inn. Bruk automatisk hvitbalanse. • Ikke rist kameraet eller utsett det for slag og støt mens [Ettrykksinnst.] pågår. • Når [Blits] er stilt inn på [På] eller [Sakte synk], er hvitbalansen riktig justert for blitslys. • De hvite referansebildene som lastes med [Hvitbalanse] og [Hvitbalanse under vann] er lagret separat. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks zVirkning av lysforhold Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene. Fargetonene justeres automatisk, men du kan justere fargetonene manuelt med hvitbalansefunksjonen. Vær/belysning Dagslys Overskyet Fluorescerende Strålende Belysningskarakteristika Hvitt (standard) Blåaktig Grønntone Rødaktig 75 NO