Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Ved fotografering i

Ved fotografering i modusene intelligent panorama/undervanns-iSweep-panorama/3D (16:9) Fotograferer med 1920×1080 (horisontal). [16:9] er kun tilgjengelig for 3D-fotografering. (Standard) Fotograferer med 4912×1080 (horisontal). Fotograferer med 3424×1920 (vertikal). (Vid) Fotograferer med 7152×1080 (horisontal). Fotograferer med 4912×1920 (vertikal). Når du tar opp film Jo større filmbildet er, jo bedre er bildekvaliteten. Jo større datamengde som brukes per sekund (gjennomsnittlig overføringshastighet), jo jevnere blir det avspilte bildet. Velg et filmopptaksformat ved å peke på t (Innst.) t (Opptaksinnstillinger) t [Filmformat] i opptaksmodus (side 111). Filmopptaksformat (AVCHD) Filmer som tas opp med dette kameraet, tas opp i AVCHD-format, med ca. 60 felt/s (for 1080 60i-kompatible enheter) eller 50 felt/s (for 1080 50i-kompatible enheter), i linjesprangmodus, med Dolby Digital-lyd og AVCHD-format. Filmkvalitet Gjennomsnittlig Beskrivelse overføringshastighet AVC HD 17M FH 17 Mbps Fotograferer med en maksimal bildekvalitet på 1920×1080 AVC HD 9M HQ 9 Mbps Fotograferer med høy bildekvalitet på 1440×1080 Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks Filmopptaksformat (MP4) Filmer som tas opp med dette kameraet, tas opp i MPEG-4-format, med ca. 30 rammer/s (for 1080 60i-kompatible enheter) eller 25 rammer/s (for 1080 50i-kompatible enheter), i progressiv modus, med AAC-lyd og mp4-format. Filmbildestørrelse Gjennomsnittlig Beskrivelse overføringshastighet MP4 12M 12 Mbps Fotograferer med en størrelse på 1440×1080 MP4 6M 6 Mbps Fotograferer med en størrelse på 1280×720 MP4 3M 3 Mbps Fotograferer med VGA-størrelse Merk • Et telefotobilde produseres når bildestørrelsen [MP4 3M] er valgt. Forts. r 68 NO

zOm "bildekvalitet" og "bildestørrelse" Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller piksler. Hvis bildet inneholder et stort antall piksler, vil det bli stort, legge beslag på mer minne og vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm. Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen 1 Bildestørrelse: 12M 4000 piksler × 3000 piksler = 12 000 000 piksler 2 Bildestørrelse: VGA 640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler Piksler Innhold Søk etter arbeidsoperasjon Piksel Mange piksler (Fin bildekvalitet og stor filstørrelse) Få piksler (Grovkornet bildekvalitet, men liten filstørrelse) MENU/ innstillingssøk Indeks 69 NO