Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Næropptaksfunksjonen

Næropptaksfunksjonen (makro/fokus på) virker ikke. • Modusen (Landskap), (Halvlys) eller (Fyrverkeri) er valgt i scenevalgsmodus. • Når nærfokusmodusen er valgt, er opptaksavstanden ca. 1 cm til 20 cm. • [Makro] er satt til [Auto] i følgende situasjoner: – I intelligent panoramamodus – I 3D-opptaksmodus – I undervanns-iSweep-panoramamodus – I filmmodus – Når smilutløserfunksjonen er aktivert. – I enkel modus – Når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer]. Makroopptak kan ikke skrus av. • Det finnes ingen funksjon for tvungen utkobling av makroopptak. I [Auto]-modus kan du til og med fotografere et motiv på lang avstand. Dato og tid vises ikke på LCD-skjermen. • Dato og klokkeslett vises ikke under opptak. De vises bare ved avspilling. Kan ikke angi dato på bildene. • Dette kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Ved å bruke "PMB" kan du skrive ut eller lagre bildene med datoen (side 153). F-tallet og lukkerhastigheten blinker når du trykker ned lukkerknappen og holder den halvveis nede. • Eksponeringen er ikke riktig. Korriger eksponeringen (side 72). Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks Fargene i bildet er ikke riktige. • Juster [Hvitbalanse] (side 74). Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted. • Kameraet forsøker å gjøre skjermen lettere å se på, ved forbigående å gjøre bildet lysere når omgivelsene er mørke. Dette har ingen innvirkning på det innspilte bildet. Motivet har røde øyne. • Still inn [Rødøyereduksjon] på [Auto] eller [På] (side 117). • Fotografer motivet med blits på en avstand som er kortere enn blitsens rekkevidde. • Gjør rommet lysere og fotografer motivet. • Retusjer bildet ved hjelp av [Retusjere] t [Rødøyekorreksjon] i visningsmenyen, eller korriger ved hjelp av "PMB". Det vises flekker på skjermen, og flekkene forsvinner ikke. • Dette er ikke feil. Disse flekkene tas ikke opp. Kan ikke ta flere bilder i rekkefølge. • Du kan ikke ta flere bilder i rekkefølge mens smilutløserfunksjonen er aktivert. • Ikke mer kapasitet i internminnet eller på minnekortet. Slett unødvendige bilder (side 93). • Det er lite strøm på batteriet. Sett inn et ladet batteri. 166 NO

Det samme bildet tas flere ganger. • Still inn [Serieinnstillinger] på [Av] (side 70). • [Scenegjenkjenning] er satt til [Avansert] (side 80). Vise bilder Kan ikke spille av bilder. • Sjekk at minnekortet er satt helt inn i kameraet. • Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen din. • Det gis ingen garantier for avspilling på dette kameraet av filer som inneholder bilder som har vært behandlet på en datamaskin eller bilder som ble tatt med andre kameraer. • Kameraet er i USB-modus. Opphev USB-tilkoblingen (side 156). • Bruk "PMB" til å spille av bilder som er lagret på PC-en med dette kameraet. Kan ikke spille av stereoskopiske bilder på kameraet. • Stereoskopiske bilder kan bare spilles av på dette kameraet når bildet er lagret i [Flervinkelpanorama]-modus. • Et 3D-bilde består av en JPEG-fil og en MPO-fil. Hvis en av filene blir slettet på PC-en, kan det hende at kameraet ikke fungerer på riktig måte. Dato og klokkeslett vises ikke. • [Display-innstillinger] er satt til [Av]. Venstre og høyre side av skjermen vises i svart. • [Auto-orient.] er satt til [På] (side 115). Knappene og ikonene vises ikke lenger. • Hvis du peker på øvre høyre hjørne av skjermen mens du fotograferer, vil knappene og ikonene forsvinne et lite øyeblikk. Knappene og ikonene vil dukke opp igjen når du løfter fingeren din fra skjermen. • [Display-innstillinger] i opptaks- eller visningsmodus er stilt inn på [Av]. Pek på venstre side av LCD-skjermen og dra mot høyre. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks Kan ikke høre musikk under lysbildevisning. • Overfør musikkfilene til kameraet med "Music Transfer" (side 153, 154). • Bekreft at innstillingene for volum og lysbildevisning er korrekte (side 91, 106). • Lysbilder spilles av med [Kontinuerlig avspill.]. Velg [Lysbildevisning med musikk] og spill av. Bildet vises ikke på TV-en. • Kameraet og TV-en må bruke samme farge-TV-system (side 176). • Kontroller om tilkoblingen er korrekt (side 146, 147). • Hvis USB-kabelen er koblet til USB-kontakten, må du koble fra kabelen (side 156). 3D-bilder vises ikke på TV-en selv om kameraet er i [3D-visning]-modus. • Kontroller at TV-en er stilt inn på å vise 3D-bildene. 167 NO