Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Bruke kameraet i

Bruke kameraet i utlandet Du kan bruke batteriladeren (inkludert) og vekselstrømadapteren AC-LS5 (selges separat) i alle land eller regioner hvor nettspenningen er mellom 100 V og 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz. Merk • Ikke bruk en elektronisk transformator, da den kan føre til feil. Om fargesystemer for TV For at du skal kunne vise filmer som er tatt opp med dette kameraet på et TV-apparat, må kameraet og TV-en bruke samme farge-TV-system. Kontroller TV-fargesystemet for landet eller regionen der du bruker kameraet. NTSC-system (1080 60i) Bahamas, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinene, Jamaica, Japan, Korea, Mellomamerika, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela osv. PAL-system (1080 50i) Australia, Belgia, Danmark, Finland, Hong Kong, Indonesia, Italia, Kina, Kroatia, Kuwait, Malaysia, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Romania, Singapore, Slovakiske Republikk, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Thailand, Tsjekkiske Republikk, Tyrkia, Tyskland, Ungarn, Vietnam, Østerrike osv. PAL-M-system (1080 50i) Brasil PAL-N-system (1080 50i) Argentina, Paraguay, Uruguay Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks SECAM-system (1080 50i) Bulgaria, Frankrike, Guyana, Hellas, Irak, Iran, Monaco, Russland, Ukraina osv. 176 NO

Minnekort Typer av minnekort som kan brukes med dette kameraet, er "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick Duo", SD-minnekort, SDHC-minnekort og SDXC-minnekort. MultiMediaCard kan ikke brukes. Merknader • Det kan ikke garanteres at et minnekort som er formatert med en datamaskin, vil fungere med kameraet. • Lese-/skrivehastigheten for data varierer med kombinasjonen av minnekortet og det utstyret som brukes. • Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller: – Hvis minnekortet tas ut eller kameraet slås av under en lese- eller skriveoperasjon – Hvis minnekortet brukes på steder som er utsatt for statisk elektrisitet eller elektrisk støy • Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av viktige data. • Ikke sett etiketter på minnekortet eller på en minnekortadapter. • Ikke berør terminaldelen av minnekortet med hånden eller en metallgjenstand. • Ikke slå på, bøy eller mist minnekortet. • Ikke ta fra hverandre eller modifiser minnekortet. • Ikke utsett minnekortet for vann. • Oppbevar minnekortet utilgjengelig for små barn. De kan komme til å svelge den. • Sett inn et minnekort som passer inn i minnekortsporet. Setter du inn gal størrelse, vil det forårsake feil. • Ikke bruk eller oppbevar minnekortet under følgende betingelser: – Steder med høy temperatur, som f.eks. en varm bilkupé utsatt for direkte sollys – Steder som er utsatt for direkte sollys – Fuktige steder eller steder hvor det er korroderende stoffer Om å bruke minnekortadapter (selges separat) • Når du setter inn et minnekort i en minnekortadapter, må du passe på at minnekortet settes inn riktig vei, og så sette det helt inn. Hvis det settes inn gal vei, kan det oppstå feil. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks "Memory Stick" De ulike typene "Memory Stick Duo" som kan brukes med kameraet er listet opp i tabellen nedenfor. Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for at alle "Memory Stick Duo"-funksjoner vil virke som de skal. "Memory Stick"-type Opptak/avspilling Memory Stick Duo (uten MagicGate) a* 1 Memory Stick Duo (med MagicGate) a* 2 MagicGate Memory Stick Duo a* 1 * 2 Memory Stick PRO Duo a* 2 * 3 Memory Stick PRO-HG Duo a* 2 * 3 * 4 Forts. r * 1 Høyhastighetsdataoverføring med parallellgrensesnitt støttes ikke. * 2 "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo", "Memory Stick PRO Duo" og "Memory Stick PRO-HG Duo" er utstyrt med MagicGate-funksjoner. MagicGate er en opphavsrettsbeskyttende teknologi (kopisperre) som bruker kryptering. Dataopptak/dataavspilling som krever MagicGatefunksjoner kan ikke utføres med kameraet. * 3 [AVC HD 17M FH]-, [AVC HD 9M HQ]-, [MP4 12M]- eller [MP4 6M]-filmer kan ikke tas opp til et internminne eller en annen type Memory Stick enn en "Memory Stick PRO Duo". * 4 Dette kameraet støtter ikke 8 bits parallell dataoverføring. Det utfører den samme 4 bits, parallelle dataoverføringen som "Memory Stick PRO Duo". 177 NO