Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Serieinnstillinger

Serieinnstillinger Kameraet tar opptil 10 kontinuerlige bilder i én serie når du holder lukkerknappen nede. 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 (Serieinnstillinger) t ønsket modus Hvis knappene ikke vises på venstre side av LCD-skjermen, må du peke på . (Av) (Høy) (Middel) (Lav) Tar et enkeltbilde. Tar opptil 10 bilder i sekundet i rask rekkefølge. Tar opptil 5 bilder i sekundet i rask rekkefølge. Tar opptil 2 bilder i sekundet i rask rekkefølge. Merknader • [Serieinnstillinger] er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner: – I intelligent panoramamodus – I fremragende autojusteringsmodus – I modus for uskarp bakgrunn – I 3D-opptaksmodus – I undervanns-iSweep-panoramamodus – I filmmodus – Når smilutløserfunksjonen er aktivert – I enkel modus • [Blits] er satt til [Av]. • Når du tar opp med selvutløser, tas det en serie på opptil 10 bilder. • Opptaksintervallet blir lenger, avhengig av innstillingen for bildestørrelsen. • [Fokus], [Hvitbalanse] og [EV] justeres for det første bildet, og disse innstillingene brukes også for de andre bildene. • Bildestørrelsen [VGA] stilles inn ved opptak til internminnet. • Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når internminnet eller minnekortet er fullt, stopper serien. • Under opptaksforhold som gir lavere lukkerhastighet, kan antallet bilder i sekundet reduseres. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks zOm fotografering med serieopptak Etter serieopptak vises de bildene som er tatt, i rammer på LCD-skjermen. Når alle bildene er på plass i rammene sine, fullføres opptaket. Du kan stoppe opptaket ved å peke på [Avbryte opptak] t [OK]. Når opptaket er stoppet, vil bildet som vises i indeksen og de bildene som er under bildebehandling, tas opp. 70 NO

Makro Bruk denne innstillingen til å ta nydelige nærbilder av små motiver, som insekter eller blomster. 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 t (Makro) t ønsket modus Avhengig av REC-modusen stilles dette inn ved hjelp av knapper som vises på venstre side av skjermen. (Auto) (Nærfokus) Kameraet justerer automatisk fokus fra motiver på lang avstand til motiver på kort avstand. Bruk denne modusen til å ta nærbilder. Låst til W-siden: Ca. 1 cm til 20 cm Merknader • [Makro] er satt til [Auto] i følgende situasjoner: – I intelligent panoramamodus – I fremragende autojusteringsmodus – I modus for uskarp bakgrunn – I 3D-opptaksmodus – I undervanns-iSweep-panoramamodus – I filmmodus – Når smilutløserfunksjonen er aktivert – I enkel modus – Når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer] • Merk deg følgende punkter når du bruker nærfokusmodus. – Du kan ikke bruke funksjonene scenegjenkjenning eller ansiktsregistrering. – Denne modusen oppheves hvis du slår av strømmen eller skifter til en annen opptaksmodus. – De blitsmodusinnstillingene du kan bruke i denne modusen, er kun [På] eller [Av]. – Fokuseringshastigheten synker. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 71 NO