Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Betjene kameraet ved å

Betjene kameraet ved å dra elementer på LCDskjermen Handling Viser/skjuler MENUskjermbildet. Viser/skjuler betjeningsknappene. Betjeningsmetode Pek på venstre side av LCD-skjermen og dra fingeren mot høyre for å vise MENUskjermbildet; dra fra høyre til venstre for å skjule MENU-skjermbildet. Pek på venstre side av LCD-skjermen og dra fingeren mot venstre for å skjule betjeningsknappene; dra fra venstre til høyre for å vise betjeningsknappene. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon Viser neste/ forrige bilde. Dra fingeren over LCD-skjermen mot høyre eller venstre under avspilling. For å endre bildet fortløpende drar du fingeren mot høyre eller venstre og fortsetter å trykke på denne siden. MENU/ innstillingssøk Viser indeksskjermbildet. Dra fingeren oppover på LCD-skjermen. Indeks Viser neste/ forrige side i indeksmodus. Dra fingeren nedover eller oppover på LCDskjermen. 22 NO

Tilpasse MENU-elementer Under opptak/avspilling vises de fire MENU-elementene under på LCD-skjermen. Du kan tilpasse disse fire knappene til de ønskede MENU-elementene og layouten, så du kan plassere knapper du bruker ofte, der det er praktisk for deg. Disse knappene kan tilpasses og innstillingene lagres for hver enkelt opptaksmodus under opptak, og for internminnet og minnekortet under avspilling. 1 Pek på for å vise MENU-skjermbildet. 2 (Tilpasse) t [OK] Innhold Søk etter arbeidsoperasjon 3 Velg et MENU-ikon og dra det til ønsket posisjon på venstre side av LCD-skjermen. MENU-ikonet skiftes ut i tilpasningsområdet. 4 For å avbryte må du peke på . Merk • Du kan ikke tilpasse MENU-ikonet i Enkel modus. Tilpasningsområde MENU/ innstillingssøk Indeks zDra fordel av tilpasning Ikke bare kan du bytte om på MENU-ikoner, du kan også bytte om på MENU-ikoner inne i tilpasningsområdet og redusere antallet MENU-ikoner. Bytte om på MENU-ikonene inne i tilpasningsområdet Hvis du berører et MENU-ikon inne i tilpasningsområdet, kan du flytte det dit du vil. Redusere antallet ikoner i tilpasningsområdet Hvis du berører et MENU-ikon inne i tilpasningsområdet, kan du flytte det til området på høyre side. 23 NO