Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Kan ikke skrive ut

Kan ikke skrive ut bilder med dato. • Ved hjelp av "PMB" kan du skrive ut bilder med dato (side 153). • Kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Fordi bilder som er tatt med kameraet inneholder informasjon om opptaksdatoen, kan du imidlertid skrive ut bilder med datoen påført, forutsatt at skriveren eller programvaren er i stand til å gjenkjenne Exif-informasjon. Når det gjelder kompatibilitet med Exif-informasjon, må du rådføre deg med produsenten av skriveren eller programvaren. • Hvis du bruker en fotoutskriftstjeneste, må du be dem legge inn datoene på bildene. Kan ikke skrive ut 3D-bilder, fordi de vises på kameraets LCD-skjerm. • 3D-bildene som vises på kameraet, er MPO-filer, mens bildene som skal skrives ut, er JPEG-filer. Det betyr at i noen tilfeller vil ikke bildene som skal skrives ut, være de samme som de som vises på LCD-skjermen. Pekeskjerm Kan ikke betjene knappene på pekeskjermen riktig eller fullstendig. • Utfør [Kalibrering] (side 137). • [Hus] er satt til [På] (side 128). Når jeg bruker pekepennen, skjer det ting på uventede steder. • Utfør [Kalibrering] (side 137). Annet Linsen dugger. • Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en time før du bruker det igjen. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks Kameraet blir varmt når du bruker det over lengre tid. • Dette er ikke feil. Skjermen for klokkeinnstilling vises når du slår på kameraet. • Still inn dato og klokkeslett igjen (side 145). • Det interne, oppladbare reservebatteriet er utladet. Sett inn et oppladet batteri, og la det være i ro i 24 timer med strømmen av. Dato og klokkeslett stemmer ikke. • Områdeinnstillingen er stilt inn på et annet område enn der du befinner deg. Endre innstillingen med t (Innst.) t (Klokkeinnstillinger) t [Områdeinnstilling]. 170 NO

Varselindikatorer og meldinger Egendiagnose-display Hvis det vises en kode som begynner med en bokstav, fungerer kameraets selvdiagnosefunksjon. De to siste sifrene (markert med ss) vil variere med kameraets tilstand. Hvis du ikke klarer å løse problemet, selv om du har prøvd nedenstående løsningsforslag noen ganger, må kameraet ditt kanskje repareres. Ta kontakt med Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret. C:32:ss • Det er problemer med maskinvaren til kameraet. Slå strømmen av og på igjen. C:13:ss • Kameraet kan ikke lese data fra eller skrive data til minnekortet. Forsøk å slå kameraet av og på igjen, eller å ta ut og sette inn igjen minnekortet flere ganger. • Det har oppstått en formateringsfeil i internminnet, eller det er satt inn et uformatert minnekort. Formater internminnet eller minnekortet (side 138). • Det minnekortet som er satt inn i kameraet, kan ikke brukes med dette kameraet, eller dataene er ødelagt. Sett inn et nytt minnekort. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk E:61:ss E:62:ss E:91:ss • Det har oppstått en funksjonsfeil i kameraet. Initialiser kameraet (side 124) og slå så på strømmen igjen. Indeks E:94:ss • Det har oppstått en feil ved skriving eller sletting av data. En reparasjon er påkrevet. Ta kontakt med Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret. Hold deg klar til å angi alle tallene i feilkoden som begynner på E. Meldinger Hvis følgende meldinger vises, må du følge anvisningene. • Det er lite strøm på batteriet. Lad batteriet omgående. Avhengig av bruksbetingelsene eller batteritypen, kan indikatoren blinke selv om det fortsatt er 5 til 10 minutter batteritid igjen. Må bare brukes med kompatibelt batteri • Det batteriet som er satt inn, er ikke et NP-BN1-batteri (inkludert). Systemfeil • Slå strømmen av og deretter på igjen. 171 NO